Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απολογιστική και Κριτική θεώρηση την τελευταία δεκαετία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672501 459 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-19
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Λουδάρου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Εμμανουήλ Φυριππής, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Συνεπιβλέποντες:
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απολογιστική και Κριτική θεώρηση την τελευταία δεκαετία.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απολογιστική και Κριτική θεώρηση την τελευταία δεκαετία.
Περίληψη:
Στην εργασία αυτή επιχειρείται αρχικά μια ιστορική αναδρομή αναφορικά με την ίδρυση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και τη λειτουργία του μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η έρευνα εστιάζεται κυρίως την τελευταία δεκαετία (ακαδημαϊκά έτη 2007-2008 έως 2016-2017) με κριτική και απολογιστική θεώρηση προσεγγίζοντας αναλυτικά τη δομή του προγράμματος και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του.
Η μεθοδολογική ερευνητική προσέγγιση που ακολουθήθηκε προκειμένου να συγκεντρωθούν, καταγραφούν και στη συνέχεια να αναλυθούν τα παραπάνω στοιχεία, βασίστηκε στην «έρευνα αρχείου και στη «μελέτη περίπτωσης».
Στόχος της εργασίας είναι να δοθούν ερωτήσεις στα ερωτήματα: 1.Πότε και πώς ξεκίνησε το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, ποια ήταν η κείμενη νομοθεσία που το διείπε; 2. Ποιες αλλαγές έγιναν και πότε; 3. Ποιά ήταν η δομή και η οργάνωση του την τελευταία δεκαετία; 4. Ποια ήταν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των φοιτητών που το παρακολούθησαν; 5. Ποια ήταν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των διδασκόντων του Προγράμματος;
Το Π.Μ.Σ. ξεκίνησε το ακαδ. έτος 1989-1990 αρχικά με απόφαση της Συγκλήτου και στη συνέχεια λειτούργησε από το 1993-1994 με Υπουργική απόφαση μέχρι το ακαδ. έτος 2013-2014. Στη συνέχεια αναμορφώθηκε σύμφωνα με όσα προέβλεπε η κείμενη νομοθεσία. Αν και το πρόγραμμα αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια μετά την αναμόρφωσή του παρουσιάζει σαφή βελτίωση ως προς το πρόγραμμα σπουδών και τη φοιτητική κινητικότητα, στοιχεία πολύ ενθαρρυντικά για την εξέλιξή του στο μέλλον
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Σπουδών
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Θεολογική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
28
Αριθμός σελίδων:
155

Μαρία Λουδάρου-215838-Μεταπτυχιακό.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.