Διερεύνηση Μηχανισμών Λειτουργικής Ασυμμετρίας Εγκεφάλου Κωφών και Ακουόντων Μαθητών

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1676648 413 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-21
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ράντου Μαρία-Νεφέλη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παπαδάτος Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ.ΕΚΠΑ (Επιβλέπων Καθηγητής )
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Ομότιμη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ. ΕΚΠΑ
Σκορδούλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΔΕ. ΕΚΠΑ
Τρίμμης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Μαυρικάκη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών
Σούλης Σπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Ιωαννίνων
Αντωνίου Σταμάτιος-Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής του ΠΤΔΕ του Παν/μίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση Μηχανισμών Λειτουργικής Ασυμμετρίας Εγκεφάλου Κωφών και Ακουόντων Μαθητών
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση Μηχανισμών Λειτουργικής Ασυμμετρίας Εγκεφάλου Κωφών και Ακουόντων Μαθητών
Περίληψη:
Εισαγωγή
Η σχέση μεταξύ εγκεφαλικής πλευρίωσης για τη γλώσσα και προτίμησης χεριού αποδίδεται στον Paul Broca και επιβεβαιώνεται στη συνέχεια από σύγχρονα ευρήματα (Knetch et al., 2000a. Papadatou-Pastou, 2011. Szaflarski et al., 2002). Η σύνδεση μεταξύ συμπεριφορικής και εγκεφαλικής πλευρίωσης των κωφών πληθυσμών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς για την παραγωγή της Νοηματικής Γλώσσας (ΝΓ) χρησιμοποιούνται τα χέρια. Υπάρχει, ακόμα, η δυνατότητα σε κωφούς πληθυσμούς να μελετηθούν οι επιπτώσεις της αισθητηριακής αποστέρησης ακουστικής εν προκειμένω- σε συνδυασμό με την καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη στην εγκεφαλική οργάνωση.
Στόχοι
Στόχος της παρούσας διατριβής, αποτελούμενης από τέσσερις μελέτες, είναι η ανίχνευση των διαφορών στην προτίμηση και την επιδεξιότητα χεριού, αλλά και στην πλευρίωση του εγκεφάλου για τη γλώσσα μεταξύ κωφών και ακουόντων. Ακόμα, ανιχνεύεται η πιθανότητα η χρήση των χεριών σε κωφούς πληθυσμούς να διαφοροποιείται για την παραγωγή γλωσσικών σε σχέση με τις μη-γλωσσικές δραστηριότητες, καθώς και η πιθανότητα οι διαφορές στην εγκεφαλική πλευρίωση να σχετίζονται με την εκμάθηση της Νοηματικής Γλώσσας (ΝΓ) και όχι με το ακουστικό έλλειμμα. Διερευνάται εκτενώς και η σχέση μεταξύ ηλικίας απόκτησης γλώσσας και συμπεριφορικής και εγκεφαλικής πλευρίωσης.


Μέθοδος
Για τη διερεύνηση των παραπάνω, διεξήχθησαν τέσσερις μελέτες, στο Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών, με διευθυντή τον κ. Παπαδάτο Γιάννη. Χρησιμοποιήθηκαν συμπεριφορικά εργαλεία καταγραφής της προτίμησης και της επιδεξιότητας χεριού, η μέθοδος της βιντεοσκόπησης αλλά και μία τεχνική απεικόνισης της εγκεφαλικής δραστηριότητας, ο λειτουργικός Διακρανιακός Υπέρηχος Doppler (fTCD). Το δείγμα αποτέλεσαν κωφοί και ακούοντες συμμετέχοντες, καθώς και ακούοντες χρήστες και μη-χρήστες της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ).
Αποτελέσματα
Στα κυριότερα ευρήματα της παρούσας διατριβής συγκαταλέγονται τα υψηλότερα ποσοστά αριστεροχειρίας των κωφών σε σύγκριση με τους ακούοντες καθώς και η ισχυρότερη προτίμηση χεριού για τις γλωσσικές σε σχέση με τις μη-γλωσσικές δραστηριότητες. Η ΝΓ εδράζεται στο αριστερό ημισφαίριο των κωφών ενώ καταγράφηκε στα όρια της στατιστικής σημαντικότητας αριστερότερη πλευρίωση στην περίπτωση των κωφών συμμετεχόντων σε σχέση με τους ακούοντες. Συσχέτιση μεταξύ ηλικίας απόκτησης γλώσσας και συμπεριφορικής και εγκεφαλικής πλευρίωσης δεν παρατηρήθηκε. Τέλος, οι διαφορές στην προτίμηση χεριού που αναδείχθηκαν δε συνδέονται με τη γνώση και χρήση της ΝΓ, αλλά με την ακουστική αποστέρηση. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συζητούνται ως προς τις επιστημονικές, μεθοδολογικές αλλά και εκπαιδευτικές τους προεκτάσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
εγκεφαλική πλευρίωση, συμπεριφορική πλευρίωση, προτίμηση χεριού, επιδεξιότητα χεριού, Νοηματική Γλώσσα, κώφωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
288
Αριθμός σελίδων:
244
ΡΑΝΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο