Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την καλλιέργεια της Εικαστικής Αγωγής των μαθητών στις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1676729 440 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-22
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καλαματιανού Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Αριστοτέλης Ράπτης, Ομότιμος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ηλίας Ματσαγγούρας, Ομότιμος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Βρεττός, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μαρία Δημάκη Ζώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Ρέα Κακάμπουρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πολυξένη Αραπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών
Αργύρης Κυρίδης, Καθηγητής, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την καλλιέργεια της Εικαστικής Αγωγής των μαθητών στις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ για την καλλιέργεια της Εικαστικής Αγωγής των μαθητών στις δυο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού
Περίληψη:
Η διδασκαλία της τέχνης στο σχολείο συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη
του παιδιού, διευρύνοντας το γνωστικό του δυναμικό, καλλιεργώντας τη
δημιουργικότητά του και ενθαρρύνοντας την κοινωνικοποίησή του. Στο
ελληνικό Δημοτικό σχολείο, μέχρι πρότινος, η διδασκαλία του μαθήματος των
Εικαστικών αποκλίνει σημαντικά από το πλαίσιο που ορίζει το ΑΠΣ, και το
γεγονός πιστοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές που μιλούν για την απαξίωση
του μαθήματος ή την αποφυγή του ως «δευτερεύοντος και επουσιώδους» σε
ένα αυστηρά ακαδημαϊκό ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Στην παρούσα
μελέτη προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τα αίτια και τις διαστάσεις του
φαινομένου στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα και να διερευνήσουμε αν οι
ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν τον δάσκαλο με ένα νέο μοντέλο διδασκαλίας
των Εικαστικών που να εστιάζει στην ενεργό και ομαδοσυνεργατική
συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και να τους καλλιεργεί ως
κριτικούς θεατές και δημιουργούς έργων τέχνης.
Αξιοποιώντας την έρευνα δράσης ως ερευνητικό εργαλείο και
ακολουθώντας μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση, με ερωτηματολόγια,
βιντεοσκοπημένες παρατηρήσεις, pre & post test, συνεντεύξεις ομάδας,
γραπτά ντοκουμέντα και εικαστικά έργα των μαθητών, διεξαγάγαμε μια
εκπαιδευτική παρέμβαση διάρκειας περίπου 3 μηνών σε μια τάξη 21 μαθητών
της Στ΄ Δημοτικού ενός δημόσιου σχολείου της Δ/νσης Πειραιά. Οι μαθητές,
στο περιβάλλον ενός ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού λογισμικού,
ασχολούνταν τουλάχιστον για ένα συνεχόμενο δίωρο εβδομαδιαία με
δραστηριότητες ενεργού και κριτικής θέασης έργων τέχνης του 20ου αιώνα,
ενώ σε επιπλέον διδακτικά δίωρα δημιουργούσαν και δικά τους εικαστικά
έργα, τόσο σε ψηφιακό περιβάλλον όσο και με φυσικά μέσα και υλικά.
Από τα ευρήματα προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της παρέμβασης οι
μαθητές απέκτησαν θετικότερη αντίληψη για τη διδασκαλία των Εικαστικών με
τη βοήθεια υπολογιστή, ενώ καλλιέργησαν ομαδοσυνεργατικές και κοινωνικές
δεξιότητες μάθησης και επικοινωνίας. Σε ό,τι αφορά στην εικαστική τους
καλλιέργεια, κατέκτησαν περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις για τα βασικά
μορφολογικά στοιχεία, τις τεχνικές, τα στυλ ζωγραφικής, και τους μεγάλους
δημιουργούς, ανέπτυξαν το εικαστικό τους λεξιλόγιο, διαμόρφωσαν νέα
αισθητικά κριτήρια κατά την εκτίμηση των έργων τέχνης με τα οποία
ασχολήθηκαν και, τέλος, διευκολύνθηκε η δημιουργική τους έκφραση σε
γραπτό λόγο και εικαστικό έργο από τις αισθητικές εμπειρίες που βίωσαν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πληροφορική στην εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εικαστικές τέχνες
Λέξεις-κλειδιά:
Εικαστική Aγωγή (Εικαστικά), ΤΠΕ, έρευνα δράσης,
εκπαιδευτικό λογισμικό Εικαστικών, εικαστική καλλιέργεια, έργο τέχνης,
δημοτικό σχολείο, ομαδοσυνεργατική μάθηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
558
Αριθμός σελίδων:
716

diatrivi - appendices.pdf
21 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


Εκπαιδευτικό Λογισμικό Εικαστικών.rar
550 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.