Συμμόρφωση του καρδιοπαθούς προς τη θεραπευτική αγωγή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1685187 526 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-26
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αγγελοπούλου Σταυρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λεκάκης Ιωάννης , Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μπαμπάτσικου Φωτούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Πολυκανδριώτη Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμμόρφωση του καρδιοπαθούς προς τη θεραπευτική αγωγή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Συμμόρφωση του καρδιοπαθούς προς τη θεραπευτική αγωγή»
Περίληψη:
Εισαγωγή:Η αποτυχία συμμόρφωσης των ασθενώνμε κολπική μαρμαρυγή και
καρδιακή ανεπάρκεια στην θεραπευτική αγωγή που τους προτείνεται από τον
γιατρό είναι θέμα που απασχολεί τους ερευνητές τις τελευταίες δεκαετίες.
Απότοκος της μη συμμόρφωσης είναι η επιδείνωση της κατάστασης υγείας
αλλά και η αύξηση του κόστους περίθαλψης.
Σκοπόςτης παρούσας έρευνας ήταν η εκτίμηση του βαθμού της συμμόρφωσης
στην αγωγή και στη δίατα σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και σε ασθενείς
με καρδιακή ανεπάρκεια όπως επίσης και η διερεύνηση των παραγόντων που
επηρεάζουν την παραπάνω συμμόρφωση.
Υλικό-Μέθοδος:Για τη συλλογή των στοιχέιων χρησιμοποιήθηκαν δυο
ερευνητικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν βάση του
MoriskyMedicationAdherenceScale (MMAS-8) και του ερωτηματολογίου των
DaSilvaetal.Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 200 ασθενείς(100 με καρδιακή
ανεπάρκεια και 100 με κολπική μαρμαρυγή) που νοσηλεύονταν στο Π.Γ.Ν.
«Αττικόν» και στην καρδιολογική κλινική του «Υγείας Μέλαθρον». Tα στοιχεία
αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS 17.
Αποτελέσματα: 69% των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή συμμορφώνεται
επαρκώς στην λήψη της αντιπηκτικής του αγωγής (ασενοκουμαρόλης και
NOAC) και αντίστοιχα 57% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκειαστη λήψη της
φαρμακευτικής του αγωγής.96,7% των 61 ασθενών που λάμβαναν
ασενοκουμαρόλησυμμορφωνότανστον τακτικό έλεγχο του INR και ως
παράγοντας συμμόρφωσης στην εξέταση βρέθηκε ηεπικοινωνία ιατρού-
ασθενή (p=0,045). 55,7% τωνασθενών με κολπική μαρμαρυγή και 90% των
ασθενών με καρδιακή ανεπάρκειαδεν έχει επαρκή συμμόρφωση στην δίαιτα και
τις συνήθειες του.Η συμμόρφωση στην λήψη της φαρμακευτικής αγωγήςτων
ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια επηρεάζεται από το φύλο (p=0,041), το
μορφωτικό επίπεδο (p=0,014) και την επικοινωνία ιατρού-ασθενή (p=0,018).
Συμπεράσματα:Η συμμόρφωση είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό θέμα.
Κύριο εύρημα της έρευνας είναι η μη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή
και στη δίαιτα. Ο παράγοντας ωστόσο «επικοινωνία ιατρού-ασθενούς»
εμπλέκεται τόσο στην υψηλή συμμόρφωσηστον τακτικό έλεγχο του INR στους
ασθενείς που λάμβαναν ασενοκουμαρόλη όσο και στη συμμόρφωση στη λήψη
των φαρμάκων στην καρδιακή ανεπάρκεια.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νοσηλευτική
Λέξεις-κλειδιά:
Συμμόρφωση, Καρδιοπαθής, Θεραπευτική αγωγή, Δίαιτα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
60

Συμμόρφωση του καρδιοπαθούς προς τη θεραπευτική αγωγή Αγγελοπούλου.pdf
996 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.