Λήψη αποφάσεων από τα Συλλογικά Όργανα του σχολείου και ο ρόλος του Διευθυντή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1687481 420 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παρασκευοπούλου Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Αναπληρωτής καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών της Εκπαίδευσης
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λήψη αποφάσεων από τα Συλλογικά Όργανα του σχολείου και ο ρόλος του Διευθυντή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Λήψη αποφάσεων από τα Συλλογικά Όργανα του σχολείου και ο ρόλος του Διευθυντή
Περίληψη:
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα σε μία σχολική μονάδα, το αν και κατά πόσο δίνεται η πρέπουσα σημασία στα συλλογικά όργανα του σχολείου και ποιος ουσιαστικά είναι ο ρόλος του διευθυντή μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Για την έρευνα της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ημιδομημέμης συνέντευξης. Το πλήθος της έρευνας ήταν 30 εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα 10 διευθυντές σχολικών μονάδων και 2 μέλη από το συλλόγου του εκάστοτε διευθυντή.
Η έρευνα είναι χωρισμένη σε τέσσερις θεματικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα στοχεύει στο να αναδείξει όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη σύγκληση συλλόγου, τα θέματα που συζητούνται στο σύλλογο διδασκόντων καθώς επίσης και να περιγραφεί ακριβώς η διαδικασία που ακολουθείται στα σχολεία για τη λήψη των αποφάσεων.
Η δεύτερη ενότητα της εργασίας εστιάζει στο ρόλο του διευθυντή κατά τη διαδικασία αλλά και γενικότερα εξετάζει ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στο σχολείο. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ότι ο ρόλος του είναι αρκετά καθοριστικός για τη λειτουργία του σχολείου καθώς επίσης ότι στη σημερινή εποχή ο διευθυντής καλείται να ανταπεξέλθει σε πολλούς ρόλους.
Η τρίτη θεματική ενότητα ερευνά τον ρόλο των εκπαιδευτικών και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη θέση τους μέσα στο σχολείο. Ερευνά το αν συμμετέχουν ενεργά ή όχι στη λήψη αποφάσεων του σχολείου αλλά και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμμετοχικότητα τους. Επίσης, μέσα από τη συνέντευξη γίνεται σαφής η αντίληψη που έχουν για την επαγγελματική τους εξέλιξη και τη σημασία που δίνουν στο κλίμα και την κουλτούρα του σχολείου.
Τέλος, η τέταρτη ενότητα της συνέντευξης ερευνά τον τρόπο λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο λειτουργίας του Σχολικού Συμβουλίου και το ποιος τελικά λαμβάνει τις αποφάσεις για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Λέξεις κλειδιά: Λήψη αποφάσεων, Συλλογικά Όργανα, ο ρόλος του Διευθυντή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Λήψη αποφάσεων, Συλλογικά Όργανα, ο ρόλος του Διευθυντή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
120

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.