Στάσεις επαγγελματιών υγείας απένατι σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692007 496 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βενετσανάκη Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρίνα Οικονόμου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μαρία Κοκκώση, Επικ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Δημήτρης Πλουμπίδης, Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στάσεις επαγγελματιών υγείας απένατι σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στάσεις επαγγελματιών υγείας απέναντι σε ασθενείς με ψυχικές διαταραχές
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο στίγμα για την ψυχική νόσο, διερευνώντας και καταγράφοντας τις στάσεις και τις αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας απέναντι στην ψυχική ασθένεια καθώς και την κοινωνική απόσταση που τυχόν υιοθετείται έναντι των ψυχικά πασχόντων.
Υλικό -Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 153 επαγγελματίες υγείας , 61 άνδρες και 92 γυναίκες, που εργάζονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο Αγ. Παντελεήμων». Η μέση ηλικία τους ήταν 45,1 έτη και εκ του συνόλου των εργαζομένων, 41 απασχολούντο σε ψυχιατρικό τμήμα. Για την συλλογή των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ερωτηματολόγια: η «Κλίμακα Κοινωνικής Απόστασης» και «Η Γνώμη για την Ψυχική Ασθένεια» – ΟΜΙ, καθώς και Δελτίο Κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών.
Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις των παραγόντων της «Κλίμακας Κοινωνικής Απόστασης» με τους παράγοντες του ερωτηματολογίου «Η Γνώμη για την Ψυχική Ασθένεια» – ΟΜΙ. Επίσης, σύμφωνα με την ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης, οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου ΟΜΙ αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες που σχετίζονται και προβλέπουν όλους τους παράγοντες της «Κλίμακας Κοινωνικής Απόστασης». Άλλες μεταβλητές που εντοπίστηκαν και προβλέπουν τους παράγοντες της κλίμακας για την κοινωνική απόσταση των επαγγελματιών προς τους ψυχικά ασθενείς είναι: η ηλικία και η εργασία σε ψυχιατρικό τμήμα. Επιπλέον, σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται και προβλέπουν την γνώμη των επαγγελματιών για την ψυχική νόσο είναι: το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, το κυκλικό ωράριο των εργαζομένων και η εργασία σε ψυχιατρικό τμήμα.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν την σημαντική συσχέτιση των στάσεων και αντιλήψεων των επαγγελματιών υγείας για την ψυχική νόσο με την κοινωνική απόσταση που υιοθετείται έναντι των ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Απαραίτητη, ως εκ τούτου, κρίνεται η κατάλληλη κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αυτών, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι στιγματιστικές στάσεις, να συρρικνωθεί η κοινωνική απόσταση και ως εκ τούτου, να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχής φροντίδας.
Λέξεις κλειδιά: Στάσεις απέναντι στην ψυχική νόσο, Κοινωνική Απόσταση, Στίγμα, Σχιζοφρένεια, Επαγγελματίες υγείας, Επαγγελματίες ψυχικής υγείας, Εκπαίδευση στην ψυχική υγεία, Μείωση του στίγματος και της κοινωνικής απόστασης
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Στίγμα, Κοινωνική απόσταση, Ψυχική νόσος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
85

Venetsanaki Euaggelia msc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.