Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία των Ικανοτήτων: Μια διερεύνηση του μαθήματος Project στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής ενός νέου πλαισίου δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692174 839 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-29
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βανάκα Σοφία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Πασιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημήτριος Φωτεινός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία των Ικανοτήτων: Μια διερεύνηση του μαθήματος Project στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής ενός νέου πλαισίου δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Κοινωνία των Ικανοτήτων: Μια διερεύνηση του μαθήματος Project στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως πεδίου ανάπτυξης και εφαρμογής ενός νέου πλαισίου δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
Περίληψη:
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρείται η διερεύνηση των αλλαγών που συντελούνται σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής και αφορούν την καθιέρωση ενός νέου πλαισίου προσόντων και ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθώντας το πνεύμα και τις απαιτήσεις των διεθνών εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης καθώς αυτή μεταλλάσσεται και στρέφεται στις ικανότητες, όπως επιτάσσει το όραμα της Κοινωνίας της Γνώσης. Αναλυτικότερα, η ποσοτική έρευνα επισκόπησης που ακολουθεί εστιάζει στην εισαγωγή των Ερευνητικών Εργασιών (Project) στο Γενικό Λύκειο και τις ικανότητες που αυτές συνεπάγονται από πλευράς εκπαιδευτικού προκειμένου να υλοποιηθούν αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπαιδευτικός καλείται να αναπτύξει ικανότητες και να υπηρετήσει ρόλους εκ διαμέτρου αντίθετους με αυτούς που αντιστοιχούν στη διεξαγωγή ενός παραδοσιακού δασκαλοκεντρικού μαθήματος, λειτουργώντας πλέον σε ένα διαθεματικό, ομαδοσυνεργατικό και μαθητοκεντικό περιβάλλον, στο οποίο προκειμένου να επιβιώσει οφείλει να επιμορφώνεται και να επανεκπαιδεύεται συνεχώς. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν μέσω δομημένων ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια του νομού Αττικής. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων και της ετοιμότητας των εκπαιδευτικών, η καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετώπισαν και η διερεύνηση των απόψεων, αντιλήψεων και εκτιμήσεών τους σχετικά με το Project. Τέλος, τα στοιχεία της έρευνας επεξεργάστηκαν στατιστικά, προκειμένου να διατυπωθούν ολοκληρωμένα και τεκμηριωμένα πορίσματα σχετικά με τους στόχους της.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνία της γνώσης, εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, εκπαιδευτικός, ικανότητες, προσόντα, δεξιότητες, project, ερευνητικές εργασίες, διαθεματικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
102
Αριθμός σελίδων:
158
Βανάκα Σ._Διπλωματική 2017_Final.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο