Ο ρόλος της εργασίας στους αποθεραπευμένους χρήστες ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692211 383 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-30
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Χρυσανθάκη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μελπομένη Μαλλιώρη, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Θωμάς Παπαρρηγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ηλίας Τζαβέλλας, Επίκουρος Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της εργασίας στους αποθεραπευμένους χρήστες ουσιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της εργασίας στους αποθεραπευμένους χρήστες ουσιών
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση του ρόλου της εργασίας στους αποθεραπευμένους χρήστες ουσιών. Το εξεταζόμενο ζήτημα της παρούσας εργασίας αποτελεί ερευνητικό πεδίο πολλών μελετών, με αναφορά στις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας των ατόμων αυτών προκειμένου να μειωθεί ή και να μηδενιστεί ο κίνδυνος υποτροπής (Galea & Vlahov, 2002), συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης/ εργασίας ως καθοριστικό στοιχείο τέτοιας παρέμβασης (Storti et al, 2011).
Για το σκοπό της ανάλυσης γίνεται αρχικά βιβλιογραφική ανασκόπηση του υπάρχοντος ερευνητικού σώματος, παρουσιάζοντας στο γενικό μέρος τα κύρια αποτελέσματα ερευνών σχετικά με το ρόλο της εργασίας στους αποθεραπευμένους χρήστες ουσιών. Στη συνέχεια, γίνεται εμπειρική μελέτη μέσα από διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας σε δείγμα 50 ατόμων, απόφοιτων προγράμματος απεξάρτησης, με σκοπό να εξεταστεί η υπόθεση ότι η ανεργία συνδέεται με την κατάθλιψη και η κατάθλιψη συνδέεται με την χρήση ουσιών, άρα συνδέεται με τον κίνδυνο υποτροπής.
Όπως δείχνει η ανάλυση, οι ερωτώμενοι δηλώνουν μέτρια επίπεδα ικανοποίησης ως προς όλες τις πτυχές που περιγράφουν την ποιότητά ζωής τους, αλλά φαίνεται πως είναι ικανοποιημένοι από την υποστήριξη που λαμβάνουν από τους φίλους τους. Ως προς το επίπεδο κατάθλιψης, σημειώνεται ελαφρότατης μορφής κατάθλιψη από τους ερωτώμενους. Σχετικά με το αν διαφοροποιείται το επίπεδο κατάθλιψης ως προς τα δημογραφικά στοιχεία, η ανάλυση έδειξε πως η κλίμακα κατάθλιψης BDI διαφοροποιείται μόνο ως προς το φύλο και την επαγγελματική κατάσταση. Τέλος, η ανάλυση έδειξε πως η γενική εικόνα ποιότητας ζωής εξαρτάται από το επίπεδο κατάθλιψης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Εργασία, Κατάθλιψη, Χρήση ουσιών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
86
Vasiliki Chrysanthaki-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο