Προπαρασκευαστικός θρήνος και αξιοπρέπεια σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1692411 552 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-03
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κωστοπούλου Σωτηρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μυστακίδου Κυριακή. Καθηγήτρια Ανακουφιστικής αγωγής, Αρεταίειο νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ζυγογιάννη Άννα. Επίκουρος Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, Αρεταίειο νοσοκομείο, Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ, Παπάζογλου Ειρήνη. Ψυχολόγος - Δρ Ψυχικής Υγείας, Ψυχιατρικός τομέας, Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο – Αμ. Φλέμιγκ .
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προπαρασκευαστικός θρήνος και αξιοπρέπεια σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προπαρασκευαστικός θρήνος και αξιοπρέπεια σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο καρκίνος είναι μία περιοριστική και απειλητική για τη ζωή νόσος που επιδρά ριζικά στην ζωή των ασθενών επηρεάζοντας τους όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά, συναισθηματικά και υπαρξιακά.
Σκοπός: Η παρούσα μελέτη είναι προοπτική μελέτη παρατήρησης εγκάρσιας τομής και εκτιμήθηκαν όλοι οι ασθενείς μία φορά. Ο σκοπός της είναι η σχέση της αξιοπρέπειας με το βίωμα του προπαρασκευαστικού θρήνου σε ασθενείς με καρκίνο.
Υλικό μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης μας αποτελείται από 120 ασθενείς με διεγνωσμένο καρκίνο προχωρημένου σταδίου και η συλλογή δεδομένων έγινε με την χρήση αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων, τα οποία είναι τα εξής: το ερωτηματολόγιο προπαρασκευαστικού θρήνου (ΠΚΑΚ) ( Preparatory Grief in Advanced Cancer Patients (PGAC) ) και το ερωτηματολόγιο αξιοπρέπειας ασθενούς (ΕΑΑ) ( Patient Dignity Inventory ( PDI) ) . Στην εν λόγω έρευνα εξετάσθηκε η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου αξιοπρέπειας ασθενούς, για τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα εξής τρία ερωτηματολόγια: η νοσοκομειακή κλίμακα άγχους και κατάθλιψης (ΝΚΑΚ) ( Hospital anxiety and depression scale (HADS) ), το ερωτηματολόγιο των στάσεων απέναντι στην επίσπευση του θανάτου (The Schedule of Attitudes Toward Hastened Death (ΕΣΕΘ) ( SAHD) ) και η σύντομη έρευνα υγείας (ΣΕΥ) ( The 12-Item Short Form Health Survey (SF-12) ).
Αποτελέσματα: Το ερωτηματολόγιο αξιοπρέπειας ασθενούς ( Patient Dignity Inventory ( PDI) ) από την παραγοντική ανάλυση οδήγησε σε 5 παράγοντες οι οποίοι είναι: η «ψυχική καταπόνιση», η «σωματική εικόνα και ταυτότητα ρόλου», η «αυτοεκτίμηση», η «σωματική καταπόνιση και εξάρτηση» και η «κοινωνική υποστήριξη». Ελέγχοντας τους στην πολυπαραγοντική ανάλυση βρέθηκε ότι σε όλους επιδρά κυρίως το ερωτηματολόγιο προπαρασκευαστικού θρήνου ( Preparatory Grief in Advanced Cancer Patients (PGAC) ) με p<0.001 εκτός από τον παράγοντα 4 με p= 0.072 και δευτερευόντως επιδρά η ορμονοθεραπεία που φαίνεται να επηρεάζει τον παράγοντα «ψυχική καταπόνιση» και «σωματική εικόνα και ταυτότητα ρόλου» με p= 0.044 και p= 0.038 αντίστοιχα.
Συμπέρασμα: Το ερωτηματολόγιο της αξιοπρέπειας είναι έγκυρο και αξιόπιστο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με καρκίνο. Ακόμα, από την πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε πως ο προπαρασκευαστικός θρήνος επιδρά στο αίσθημα αξιοπρέπειας των ασθενών και σε μικρότερο βαθμό το αίσθημα της αξιοπρέπειας επηρεάζεται από την χορήγηση ή μη ορμονοθεραπείας στους ασθενείς.
Λέξεις κλειδιά: Αξιοπρέπεια, ερωτηματολόγιο αξιοπρέπειας, προπαρασκευαστικός θρήνος, πένθος, θρήνος, καρκίνος, σωματικά συμπτώματα, ψυχική αγωνία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αξιοπρέπεια, Ερωτηματολόγιο Αξιοπρέπειας, Προπαρασκευαστικός Θρήνος, Πένθος, Θρήνος, Καρκίνος, Σωματικά Συμπτώματα, Ψυχική Αγωνία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
186
Αριθμός σελίδων:
104

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΘΡΗΝΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ τελικο30-6.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.