Φυτοχημική Ανάλυση του Crepis incana Sm.- Αsteraceae

Διπλωματική Εργασία uoadl:1700388 449 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φαρμακογνωσία βιοδραστικών φυσικών προϊόντων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-05
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπάρδα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καθ. κ. Ελένη Σκαλτσά, τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Καθ. κ. Όλγα Τζάκου, τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Καθ. κ. Ιωάννα Χήνου, τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φυτοχημική Ανάλυση του Crepis incana Sm.- Αsteraceae
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Φυτοχημική Ανάλυση του Crepis incana Sm.- Αsteraceae
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι δευτερογενείς μεταβολίτες του ενδημικού φυτού Crepis incana Sm. της οικογένειας Asteraceae. Aπομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν συνολικά έντεκα φυσικά προϊόντα: πέντε σεσκιτερπενικές λακτόνες (ουσίες 1-5), ένα νορ-ισοπρενοειδές (ουσία 6), δύο τριτερπένια (ουσίες 7, 8) και τρία φλαβονοειδή (ουσίες 9-11). Ειδικότερα έγινε εκχύλιση των υπέργειων τμημάτων με μίγμα διαλυτών: κυκλοεξάνιο-αιθέρας-μεθανόλη (1:1:1) απομονώθηκαν με RP18-HPLC και ταυτοποιήθηκαν τρία γουαϊανολίδια, οι ουσίες: γροσεϊμίνη (1), κρεπισίδης Ε (2), κρεπισίδης D (3). Δύο γερμακρανολίδια η ουσία β-D-γλυκοπυρανοσιδικός εστέρας του ταραξινικού οξέος (4) και η ουσία ταραξινικό οξύ (5), καθώς και το τερπένιο (3S-5R) λολιολίδιο (6). Ενώ από το πολικό εκχύλισμα μεθανόλη-νερό (5:1) απομονώθηκαν από χρωματογραφία στήλης και ταυτοποιήθηκαν οι ουσίες: λουτεολίνη (9), ο λουτεολινο-7-β-D-γλυκοπυρανοσίδης (10) και η ισοκερκετίνη (11). Επίσης, έγινε εκχύλιση των ριζών με το μίγμα των διαλυτών: κυκλοεξάνιο-αιθέρας-μεθανόλη (1:1:1) και απομονώθηκαν με χρωματογραφίες στήλης οι ουσίες: ολεανολικό οξύ (7) και λουπεόλη (8).
Είναι η πρώτη φυτοχημική μελέτη στο είδος Crepis incana Sm., ενώ στο σύνολο του γένους έχουν γίνει περισσότερες από 95 φυτοχημικές αναλύσεις. Η κύρια ουσία του φυτού είναι ο β-D-γλυκοπυρανοσιδικός εστέρας του ταραξινικού οξέος (ουσία 4), η οποία έχει απομονωθεί μια ακόμη φορά από το γένος, ενώ η ουσία 5 δεν έχει απομονωθεί στο παρελθόν από το γένος Crepis L. Οι ουσίες 4 και 5 απαντώνται σε είδη του γένους Taraxacum F. H. Wigg. Η ουσία 4 έχει απομονωθεί από τα περισσότερα είδη του γένους Taraxacum F. H. Wigg και αποτελεί χημειοταξινομικό δείκτη.
Οι ουσίες 1-3 έχουν απομονωθεί από το φυτό Youngia japonica (L.) DC., το οποίο παλαιότερα αναφερόταν με το όνομα Crepis japonica Benth. Συμπερασματικά μέχρι στιγμής όσον αφορά τις ΣΛ, το είδος Crepis incana Sm. παρουσιάζει ομοιότητες με τα taxa των ειδών Taraxacum F. H. Wigg και Youngia Cass.
Επίσης, οι ουσίες 7 και 8 έχουν απομονωθεί από είδη του γένους Crepis L.. Οι ουσίες 9 και 10 αποτελούν χημειοταξινομικούς δείκτες του γένους σε αντίθεση με τα την ουσία 11 που δεν έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φαρμακευτική
Λέξεις-κλειδιά:
σεσκιτερπενικές λακτόνες,γουαϊανολίδια, γερμακρανολίδια, Crepis incana, Crepis L
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
121
Αριθμός σελίδων:
103

Crepis master 12.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-06-20.