Μέτρηση Καρδιακού Ρυθμού από Ακολουθίες Βίντεο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1702418 403 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
Πληροφορική
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-05
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μαθέ Ειρήνη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σταύρος Περαντώνης Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος''
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρηση Καρδιακού Ρυθμού από Ακολουθίες Βίντεο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέτρηση Καρδιακού Ρυθμού από Ακολουθίες Βίντεο
Περίληψη:
Η εργασία αυτή ασχολείται με το πρόβλημα της μέτρησης του καρδιακού ρυθμού στον άνθρωπο. Αρχικά παρουσιάζεται η φυσιολογία και η λειτουργία της καρδιάς, καθώς και οι πιο συνήθεις τρόποι για τη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού, οι οποίοι γενικά απαιτούν τη χρήση είτε ελάχιστα είτε ακόμη και ιδιαίτερα επεμβατικών συσκευών. Στη συνέχεια γίνεται ανασκόπηση των ερευνητικών προσπαθειών που ασχολούνται με το πρόβλημα της μη επεμβατικής μέτρησης του καρδιακού ρυθμού, χρησιμοποιώντας έναν τυπικό προσωπικό υπολογιστή εφοδιασμένο με μια web κάμερα είτε ένα "έξυπνο" κινητό τηλέφωνο. Από την ανασκόπηση αυτή προκύπτουν οι γενικές αρχές που διέπουν τις μεθοδολογίες σε κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές. Ακολούθως, επιλέγουμε να υλοποιήσουμε μία μεθοδολογία μέτρησης του καρδιακού ρυθμού από οπτικά χαρακτηριστικά που εξάγονται και παρακολουθούνται από το πρόσωπο. Η κίνηση κάθε ενός από αυτά στον y-άξονα σχηματίζει μια χρονοσειρά. Έπειτα από χρονικό φιλτράρισμα και χρήση ανάλυσης πρωτογενών συνιστωσών επιλέγονται οι πιο χαρακτηριστικές από αυτές, και τελικά, με ευρετικό τρόπο αυτή που αντιστοιχεί στον καρδιακό ρυθμό, ο οποίος και υπολογίζεται έπειτα από ανάλυσή της στο πεδίο των συχνοτήτων. Η μεθοδολογία αυτή αξιολογείται πειραματικά ως προς την ακρίβεια αλλά και την ευχρηστία της, συγκρινόμενη με ένα "έξυπνο" περιβραχιόνιο και μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την κάμερα και το φλας ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
μέτρηση καρδιακού ρυθμού, εξαγωγή και παρακολούθηση οπτικών χαρακτηριστικών, ανάλυση σήματος
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
7
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
86