Σχεδιασμός και FPGA υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας μηνυμάτων PLOAM σε παθητικά οπτικά δίκτυα TDM-PON και TWDM-PON

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704227 386 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-05
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Φωτέας Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρεΐσης Διονύσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Φρατζεσκάκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Νισταζάκης Έκτορας, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχεδιασμός και FPGA υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας μηνυμάτων PLOAM σε παθητικά οπτικά δίκτυα TDM-PON και TWDM-PON
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχεδιασμός και FPGA υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας μηνυμάτων PLOAM σε παθητικά οπτικά δίκτυα TDM-PON και TWDM-PON
Περίληψη:
Τα παθητικά οπτικά δίκτυα κρίνονται ως η πιο αποδοτική λύση για το δίκτυο πρόσβασης για μεταφορά δεδομένων σε υψηλούς ρυθμούς. Ως παθητικά οπτικά δίκτυα (Passive Optical Networks – PONs) αναφέρουμε τα point-to-multipoint δίκτυα επικοινωνιών που καλύπτουν το τμήμα των last mile υποδομών (access networks), τα οποία αποτελούνται από οπτικές ίνες και παθητικά στοιχεία. Στα δίκτυα αυτά δεν υπάρχουν ενεργές συσκευές (ενισχυτές, επαναλήπτες, κτλ.) πέρα από τους τελικούς κόμβους. Η συνεχής αύξηση των διαδικτυακών υπηρεσιών (πολυμεσικά δεδομένα, (VoIP, IPTV) οδήγησε στην ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των παθητικών οπτικών δικτύων.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια σύντομη αναφορά στις τεχνολογίες των δικτύων πρόσβασης με έμφαση στις τεχνολογίες των παθητικών οπτικών δικτύων. Η συμβολή της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος, όπου προτείνονται δυο αρχιτεκτονικές για την μονάδα επεξεργασίας των μηνυμάτων διαχείρισης φυσικού επιπέδου PLOAM που αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο των οπτικών μονάδων δικτύου ONU/ONT. Η πρώτη αρχιτεκτονική σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου PANDA (Assymetric Passive Optical Network for xDSL and FTTH Access) (http://panda.cti.gr/) και αφορά την αρχιτεκτονική μιας TDM ONU στα πρότυπα του XGPON και η δεύτερη σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του έργου COCONUT (COst-effective COhereNt Ultra-dense-WDM-PON for lambda-To-the-user access) (http://www.ict-coconut.eu/) και αφορά την αρχιτεκτονική μιας υβριδικής WDM/TDM ONU.
Σημαντική συμβολή της παρούσης εργασίας αποτελεί επίσης η επαύξηση του πρωτοκόλλου PLOAM με σκοπό τη συμβατότητα των απαιτήσεων των δικτύων νέας γενιάς NGPON2. Αυτά τα δίκτυα παρέχουν τη δυνατότητα δυναμικής δέσμευσης εύρους ζώνης μεταξύ των χρηστών χρησιμοποιώντας πολλαπλά μήκη κύματος. Για τις λειτουργικότητες των δικτύων νέας γενιάς NGPON2 παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις που έγιναν στο πρότυπο της ITU G.987.3. Η σύγκριση της COCONUT ONU με την αρχιτεκτονική της ONU ενός XGPON δικτύου (PANDA) επαληθεύει το γεγονός ότι οι επιπλέον λειτουργικότητες της WDM/TDM ONU υλοποιούνται με χρήση 10% σε επιπλέον πόρων FPGA καθώς και κατανάλωση ενέργειας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες
Λέξεις-κλειδιά:
PON, FPGA, PLOAM, Hybrid WDM/TDM, Embedded
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
16
Αριθμός σελίδων:
106

andreas_foteas_thesis.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.