Συμπτωματολογία και ποιότητα ζωής ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα πριν και μετά τη μεταμόσχευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704411 814 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-05
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Νικολοπούλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυριακή Μυστακίδου, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Στυλιανός Κατσαραγάνης, Λέκτορας, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ελισσάβετ Πατηράκη, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συμπτωματολογία και ποιότητα ζωής ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα πριν και μετά τη μεταμόσχευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συμπτωματολογία και ποιότητα ζωής ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα πριν και μετά τη μεταμόσχευση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με μυέλωμα πριν και μετά τη μεταμόσχευση, τα συμπτώματα, καθώς και η ένταση των συμπτωμάτων αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στη ζωή των ασθενών.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της μεταβολής της ποιότητας ζωής και των συμπτωμάτων από τη νόσο και τη θεραπεία των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα πριν και μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
Μέθοδος: Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς, με διάγνωση πολλαπλού μυελώματος που θα υποβάλλονταν σε μεταμόσχευση μυελού το Σεπτέμβριο 2015 έως το Δεκέμβριο 2016, και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια συλλογής δεδομένων δυο χρονικές στιγμές πριν και μετά τη μεταμόσχευση και συναίνεσαν να συμμετάσχουν στη μελέτη. Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε δύο χρονικές στιγμές, η πρώτη μετά το τέλος των κύκλων των θεραπειών εφόδου, πριν την έναρξη της μεταμόσχευσης και η δεύτερη ένα μήνα περίπου μετά την ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης. Συνολικά από τους 120 ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα που μεταμοσχεύθηκαν, 83 (ανταπόκριση 69,2%) πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με το Ερωτηματολόγιο ΕΟRTC QLQ C30 V.3.0, για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής και το M.D. Anderson Inventory που καταγράφει συμπτώματα και κατά πόσο αυτά παρεμβαίνουν στη δραστηριότητα του ατόμου.
Αποτελέσματα: Το 69,9% ήταν άντρες και 30,1% ήταν γυναίκες. Η ηλικία προσδιορίστηκε στα 60± 4 έτη. Οι ασθενείς έλαβαν σχήματα εφόδου με τους συνδυασμούς βάση των διεθνών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στη θεραπεία του μυελώματος. Η προετοιμασία για τη μεταμόσχευση έγινε με τον αλκυλιούντα παράγοντα της μελφαλάνης.
Η ολική ποιότητα ζωής, η λειτουργικότητα καθώς και τα όλα συμπτώματα παρουσίασαν βελτίωση μετά τη μεταμόσχευση, με εξαίρεση τη διάρροια. Επιπλέον μετά τη μεταμόσχευση οι ασθενείς απάντησαν ότι τα συμπτώματα τους επηρέαζαν λιγότερο την καθημερινή ζωής τους. Η ηλικία, το φύλο, και η οικογενειακή κατάσταση δε συσχετίστηκε με την ποιότητα ζωής ή τα συμπτώματα των ασθενών καθώς και τη μεταβολής τους μετά τη μεταμόσχευση. Εξαίρεση αποτελεί η σημαντικότερη βελτίωση της συναισθηματικής λειτουργικότητας των ανδρών έναντι των γυναικών και η μεγαλύτερη βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας και του πόνου των έγγαμων έναντι των άγαμων μετά τη μεταμόσχευση.
Συμπέρασμα: Η συνολική ποιότητα ζωής και τα συμπτώματα βελτιώθηκαν μετά τη μεταμόσχευση γεγονός που αποτελεί το ισχυρό όπλο στο μυέλωμα. Αυτό αντανακλά θετικά στην συνολική έκβαση του χρόνιου αυτού νοσήματος. Ωστόσο αναγνωρίζεται η ανάγκη να αξιολογηθούν πιο συστηματικά οι επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων θεραπειών και κυρίως των νέων φαρμάκων στην λειτουργική – ψυχολογική και κοινωνική υγεία του ασθενή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής,Μυέλωμα,Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
62
Αριθμός σελίδων:
92
Nicolopoulou Maria-master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο