Ο ρόλος της φυσιοθεραπείας στην ανακούφιση συμπτωμάτων σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708362 452 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-06
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κυτίνος Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρυσούλα Λεμονίδου,Kαθηγήτρια,Nοσηλευτική,ΕΚΠΑ
Ελισσάβετ Πατηράκη,Καθηγήτρια,Νοσηλευτική,ΕΚΠΑ
Κυριακή Μυστακίδου,Καθηγήτρια,Νοσηλευτική,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος της φυσιοθεραπείας στην ανακούφιση συμπτωμάτων σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος της φυσιοθεραπείας στην ανακούφιση συμπτωμάτων σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας
Περίληψη:
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία περιλάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών μελετών, που θα αναφέρονταν στην φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ) και στην βελτίωση της δραστηριότητας αυτών. Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν είναι PUBMED και AMEDEO.
Αναπτύχθηκε αρχικά μία λεπτομερής παράθεση της παθολογικής φύσης της ΣΚΠ και των κλινικών χαρακτηριστικών της αναλύοντας την εξέλιξη, επιδημιολογικά στοιχεία, στάδια της νόσου και φαρμακευτική αγωγή αυτής.
Εν συνεχεία έγινε εκτενής αναφορά στις προσεγγίσεις του φυσιοθεραπευτή με φυσικά και μηχανικά μέσα κατά τη φροντίδα ασθενούς με ΣΚΠ και την αποδοτικότητα αυτών και ανάγκη η μη για περαιτέρω ερεύνα που αναφέρει η βιβλιογραφία.
Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση με σκοπό την αποσαφήνιση της σπουδαιότητας των θετικών επιδράσεων που έχει η αντιμετώπιση συμπτωμάτων ασθενών με ΣΚΠ στην ποιότητα ζωής τους και την επίδραση αυτής στην εξέλιξη της νόσου και των συνοδών καταστάσεων αυτής.
Τελική προσθήκη στο κύριο σώμα της εργασίας είναι η κατάρτιση, κατά κύριο λόγο ενεργητικών, προγραμμάτων ασκήσεων για ασθενείς με ΣΚΠ και η διερεύνηση του ποσοστού της απόδοσης τους και της σημαντικότητας που αναγνωρίζεται από τη βιβλιογραφία, να έχει η εξατομίκευση του εκάστοτε προγράμματος αποκατάστασης στις ανάγκες, ικανότητές και ανικανότητες του εκάστοτε ασθενή.

Συμπερασματικά, διαφαίνεται ότι η σωματική δραστηριότητα των ασθενών με ΣΚΠ βελτιώνει την ποιότητα της ζωής και τη δύναμη των μυών, ενώ η απώλεια της μυϊκής δύναμης βρέθηκε να είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς χωρίς φυσική δραστηριότητα ενώ αυτή βελτιώνεται σημαντικά μετά την εφαρμογή μεθόδων φυσικοθεραπείας. Επομένως, η φυσιοθεραπεία φαίνεται να αποτελεί μια αξιόλογη θεραπευτική παρέμβαση, με σημαντικές θετικές επιδράσεις στην αποκατάσταση των ασθενών με ΣΚΠ αλλά έγινε επίσης διακριτή και η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και προτυποποίηση των φυσιοθεραπευτικών προσεγγίσεων σε ασθενείς με (ΣΚΠ).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νοσηλευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιολογία
Νοσηλευτική
Παθολογικές καταστάσεις, σημεία και συμπτώματα
Λέξεις-κλειδιά:
Σκλήρυνση κατά πλάκας, Φυσιοθεραπεία,
Άσκηση, Αποκατάσταση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
103
Αριθμός σελίδων:
101

Kytinos Panagiotis msc.pdf
861 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.