Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: μια μελέτη περίπτωσης σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Αθήνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708726 484 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γρηπιώτης Χρήστος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Πασιάς
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: μια μελέτη περίπτωσης σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Αθήνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: μια μελέτη περίπτωσης σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Αθήνα
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να ανιχνεύσει τη σπουδαιότητα και τη συνεισφορά του μοντέλου των Επαγγελματικών Κοινοτήτων Μάθησης (ΕΚΜ) στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε έναν ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό της Αθήνας. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει την αναγκαιότητα για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο και στη Ελλάδα ειδικότερα και το ρόλο του μοντέλου των ΕΚΜ στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στο σύνολό της. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει αναλυτικά την συνεργατική κουλτούρα που απαιτείται να υπάρχει σε ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό οργανισμό και τους παράγοντες που προωθούν ή παρακωλύουν την ανάπτυξη των διαστάσεων των ΕΚΜ. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας εργασίας και να εξαχθούν συμπεράσματα τα οποία ακολουθούν σε αναλυτική περιγραφή στα κεφάλαια τέσσερα και πέντε.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης, συνεργατική μάθηση, συνεργασία, συλλογικότητα, βελτίωση, αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού οργανισμού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
187
Αριθμός σελίδων:
136

ΓΡΗΠΙΩΤΗΣ - ΕΚΜ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


ΓΡΗΠΙΩΤΗΣ - ΕΚΜ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.