Η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών ασκήσεων σταθεροποίησης του κορμού στην ένταση του πόνου, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708741 562 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Δαύρου Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κακλαμάνος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νοσηλευτική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μυστακίδου Κυριακή, Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πατηράκη Ελισάβετ, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών ασκήσεων σταθεροποίησης του κορμού στην ένταση του πόνου, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών ασκήσεων σταθεροποίησης του κορμού στην ένταση του πόνου, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία.
Περίληψη:
Σχεδιασμός της μελέτης: προοπτική διαχρονική συγκριτική μελέτη
Εισαγωγή: Οι ασκήσεις σταθεροποίησης του κορμού, που εστιάζουν στην αποκατάσταση της οσφυοπυελικής σταθερότητας αποτελούν συχνή θεραπευτική επιλογή για τη χρόνια οσφυαλγία. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει κατά πόσο ένα πρόγραμμα ασκήσεων σταθεροποίησης του κορμού βελτιώνει την ένταση του πόνου, τη λειτουργική ικανότητα και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία, συγκρινόμενοι με ασθενείς που εκτελούν ασκήσεις ενδυνάμωσης και διατάσεις.
Υλικό - Μέθοδος: Σαράντα εφτά ασθενείς (n=47) χωρίστηκαν τυχαία σε 2 διαφορετικές ομάδες. Η ομάδα παρέμβασης αποτελούνταν από 23 ασθενείς (n=23), η οποία εκτέλεσε ασκήσεις σταθεροποίησης του κορμού μαζί με φαρμακευτική αγωγή. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 24 ασθενείς (n=24) και εκτέλεσε ασκήσεις ενδυνάμωσης- διατάσεις, μαζί με φαρμακευτική αγωγή. Και τα δυο προγράμματα διήρκεσαν 2 μήνες, 2 φορές την εβδομάδα για τις πρώτες 4 εβδομάδες και μια φορά την εβδομάδα για τις υπόλοιπες 4 εβδομάδες. Οι παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν η ένταση του πόνου (Ελληνικό Συνοπτικό Ερωτηματολόγιο του Πόνου), η λειτουργική ικανότητα ((Roland-Morris Disability Questionnaire) και η ποιότητα της ζωής (Ερωτηματολόγιο της Υγείας SF-12 Short Form), κλίμακες σωματική και ψυχική υγεία.
Αποτελέσματα: Η ομάδα παρέμβασης έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στο συνολικό σκορ του ερωτηματολογίου Roland-Morris Disability Questionnaire μετά από 2 μήνες ((p=0,001), συγκρινόμενη με την ομάδα ελέγχου. Η σωματική υγεία του SF-12 Short Form ήταν υπέρ της ομάδας παρέμβασης το 1ο (p=0,012) και το 2ο μήνα (p=0,022). Το συνολικό σκορ του Ελληνικού Συνοπτικού Ερωτηματολογίου του Πόνου, όσον αφορά την ένταση του πόνου δεν εμφάνισε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες. Επιπρόσθετα, και οι δυο ομάδες βελτιώθηκαν σύμφωνα με τις παραμέτρους που εξετάστηκαν και μείωσαν τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής.
Συμπεράσματα: Οι ασκήσεις σταθεροποίησης του κορμού συνδυαζόμενες με οπιοειδή και αντιεπηληπτικά φάρμακα φαίνεται ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικές από έναν συνδυασμό ασκήσεων ενδυνάμωσης και διατάσεων στη μείωση της ανικανότητας και στη βελτίωση της σωματικής υγείας της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να εκτιμήσει τη διατήρηση όλων των βελτιώσεων στο χρόνο.
Λέξεις – κλειδιά: χρόνια οσφυαλγία, σταθεροποίηση του κορμού, άσκηση, οπιοειδή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χρόνια οσφυαλγία, Σταθεροποίηση του κορμού, Άσκηση, Οπιοειδή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
208
Αριθμός σελίδων:
126

Angeliki Davrou MSc.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.