Γνώσεις και στάσεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού γενικού νοσοκομείου για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708764 281 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Παλάσσαρη Χρυσούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελισσάβετ Πατηράκη, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Κακλαμάνος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήματος Νοσηλευτικής,ΕΚΠΑ
Κατσαραγάκης Στυλιανός,Λέκτορας, Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γνώσεις και στάσεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού γενικού νοσοκομείου για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γνώσεις και στάσεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού γενικού νοσοκομείου για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο καρκινικός πόνος έχει σωματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές διαστάσεις. Η υποκειμενική του φύση καθιστά τον πόνο μια πολύπλοκη έννοια τόσο στην εκτίμησή του όσο και στην διαχείρισή του. Ωστόσο, ο καρκινικός πόνος είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα με υψηλή επίπτωση αλλά ανεπαρκή αντιμετώπιση.
Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και στάσεων του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σχετικά με τον καρκινικό πόνο και των κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων που επιδρούν σε αυτές.
Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 98 ιατροί, 70 νοσηλευτές και 36 βοηθοί νοσηλευτών σε γενικό νοσοκομείο της Αττικής. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο καταγραφής κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων καθώς και η Κλίμακα «Γνώσεις και Στάσεις Αναφορικά με τον Πόνο (KASRP) αποτελούμενο από 35 ερωτήματα κλειστού τύπου και δύο μελέτες περιπτώσεων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο <0,05.
Αποτελέσματα: Οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας για την διαχείριση του καρκινικού πόνου δεν βρέθηκαν να είναι ικανοποιητικές. Οι ιατροί έχουν περισσότερες εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με τους νοσηλευτές (p=0,000), και κυρίως οι ογκολόγοι, καθώς και οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε ογκολογική κλινική (p=0,000). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις γνώσεις και τις αντιλήψεις τόσο των ιατρών όσο και των νοσηλευτών είναι το φύλο καθώς οι άνδρες βρέθηκαν να έχουν περισσότερες γνώσεις από τις γυναίκες (p=0,032), η παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου (p=0,001), και οι μεταπτυχιακές σπουδές (p=0,000) καθώς και η ηλικία και η προϋπηρεσία (p= 0,002 & 0,001 αντίστοιχα). Ως ισχυρότερος ανεξάρτητος παράγοντας ορθών απαντήσεων βρέθηκε η συνεχιζόμενη εκπαίδευση (p=0,007).
Συμπεράσματα: Ο καρκινικός πόνος μπορεί να αντιμετωπισθεί αλλά υπάρχει ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού κυρίως στην ανακουφιστική φροντίδα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκινικός πόνος, Γνώσεις και στάσεις, Επαγγελματίες υγείας.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
125
Αριθμός σελίδων:
92
Palassari Chrisoula-master.pdf.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο