Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Συλλογή uoadl:1712601 9106 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Περιγραφή:

Στην υπο-συλλογή αυτή, εντάσσεται αποκλειστικά υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιευτεί σε  έντυπη ή  ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται:

  • Άρθρο περιοδικού
  • Ανακοίνωση συνεδρίου (Conference paper, Conference Short Paper, Conference Poster)
  • Μονογραφία (Βιβλίο, Κεφάλαιο βιβλίου)

Φίλτρο

 

221. Fabrication of ceramic hollow beads by phase inversion method

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916764
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Vasiliki Chalkia
Elena Marathoniti
Nikolaos Vourdas
Pavlos Pandis
Vassilis Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2015

222. De-NOx IN PEROVSKITE-TYPE MATERIALS

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916769
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Vassilis N.Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2012

223. MadMax: Surviving Out-of-Gas Conditions in Ethereum Smart Contracts

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2916884
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
NEVILLE GRECH
MICHAEL KONG
ANTON JURISEVIC
LEXI BRENT
BERNHARD SCHOLZ
YANNIS SMARAGDAKIS
Έτος δημοσίευσης:
2018

224. Precision-guided context sensitivity for pointer analysis

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2916887
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Yue Li
Tian Tan
Anders Møller
Yannis Smaragdakis
Έτος δημοσίευσης:
2018

225. Scalability-First Pointer Analysis with Self-Tuning Context-Sensitivity

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2916891
Μονάδα:
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Συγγραφείς:
Yue Li
Tian Tan
Anders Mοller
Yannis Smaragdakis
Έτος δημοσίευσης:
2018

226. Towards operationalisation of nature-based solutions for natural hazards

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2917068
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Prashant Kumar
Sisay E Debele
Jeetendra Sahani
Leonardo Aragão
Francesca Barisani
Bidroha Basu
Edoardo Bucchignani
Nikos Charizopoulos
Silvana Di Sabatino
Alessio Domeneghetti
Albert Sorolla Edo
Leena Finér
Glauco Gallotti,
Sanne Juch
Laura S Leo
Michael Loupis
Slobodan B Mickovski
Depy Panga
Irina Pavlova
Francesco Pilla
Adrian L Prats
Fabrice G Renaud
Martin Rutzinger
Arunima Sarkar
Mohammad Aminur Rahman Shah
Katriina Soini
Maria Stefanopoulou
Elena Toth
Liisa Ukonmaanaho
Sasa Vranic
Thomas Zieher
Έτος δημοσίευσης:
2020

227. Diet and Oral Health Coaching Methods and Models for the Independent Elderly

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2917176
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Συγγραφείς:
Maria Antoniadou 1 and Theodoros Varzakas 2,
1 Dental School, National and Kapodistrian University of Athens, 15127 Athens, Greece;
mantonia@dent.uoa.gr
2 Department Food Science and Technology, University of the Peloponnese, 24100 Kalamata, Greece
Έτος δημοσίευσης:
2020

228. Branding in dentistry: A historical and modern approach to a new trend

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2917182
Μονάδα:
Τμήμα Οδοντιατρικής
Συγγραφείς:
Devetziadou Marina 1 and Αntoniadou Maria 2, *
1 Graduate of Dental School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
2 Department of Operative Dentistry, Dental School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.
Έτος δημοσίευσης:
2020

229. Synthesis, characterization and catalytic activity of La0.8Sr0.2Mn1-yFeyO3±δ in NO+CO reaction

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2918184
Μονάδα:
Τμήμα Γενικό
Συγγραφείς:
Pavlos Pandis
Christos Argirusis
Vassilis Stathopoulos
Έτος δημοσίευσης:
2014

230. Ο Οικονομικός Χαρακτήρας των Πανηγυριών: Επιτόπια Έρευνα στη Βάρη Αττικής

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2918623
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Μαρία Καρέλλα ,
Ειρήνη Καμπερίδου,
Χρήστος Παπακώστας
Έτος δημοσίευσης:
2017

231. On the usefulness of two small-scale in vitro setups in the evaluation of luminal precipitation of lipophilic weak bases in early formulation development

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2919665
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Patrick J. O’Dwyer
Georgios Imanidis
Karl J. BOX
Christos Reppas
Έτος δημοσίευσης:
2020

232. Ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός Λευτέρης Βογιατζής. Μελέτες και μαρτυρίες για το έργο του.

Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2921999
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη, Αλεξία Αλτουβά
Έτος δημοσίευσης:
2020

233. «Εκφάνσεις της φιλοσοφικής σκέψης του Διαφωτισμού: η περίπτωση του Jean-Jacques Rousseau και οι απόψεις του για τα θεάματα».

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2922008
Μονάδα:
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Συγγραφείς:
Άννα Ταμπάκη
Έτος δημοσίευσης:
2019

234. Olive oil quality and authenticity assessment aspects employing FIA-MRMS and LC-Orbitrap MS metabolomic approaches

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2922697
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Theodora Nikou
Matthias Witt
Panagiotis Stathopoulos
Aiko Barsch
Maria Halabalaki
Έτος δημοσίευσης:
2020

235. ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΚΟΠΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2923315
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2020

236. Γυναίκα και Τεχνολογία: η Ελληνική πραγματικότητα

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2923337
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2015

237. ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΓΥΝΑΙΚΑΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2923343
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2015