Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Συλλογή uoadl:1712601 14659 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Περιγραφή:

Στην υπο-συλλογή αυτή, εντάσσεται αποκλειστικά υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιευτεί σε  έντυπη ή  ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται:

  • Άρθρο περιοδικού
  • Ανακοίνωση συνεδρίου (Conference paper, Conference Short Paper, Conference Poster)
  • Μονογραφία (Βιβλίο, Κεφάλαιο βιβλίου)

Φίλτρο

 

6661. Lithographically fabricated disposable bismuth-film electrodes for the trace determination of Pb(II) and Cd(II) by anodic stripping voltammetry

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961090
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Christos Kokkinos
Anastasios Economou
Ioannis Raptis
Constantinos E. Efstathiou
Έτος δημοσίευσης:
2008

6662. Novel disposable bismuth-sputtered electrodes for the determination of trace metals by stripping voltammetry

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961091
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
C KOKKINOS
A ECONOMOU
I RAPTIS
C EFSTATHIOU
T SPELIOTIS
Έτος δημοσίευσης:
2007

6663. Η ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ: Η ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2961377
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Ειρήνη Καμπερίδου
Έτος δημοσίευσης:
2021

6664. Dynamical Complexity of the 2015 St. Patrick’s Day Magnetic Storm at Swarm Altitudes Using Entropy Measures

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961577
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Συγγραφείς:
Constantinos Papadimitriou,
Georgios Balasis,
Adamantia Zoe Boutsi,
Ioannis A. Daglis,
Omiros Giannakis,
Anastasios Anastasiadis,
Paola De Michelis,
Giuseppe Consolini
Έτος δημοσίευσης:
2020

6665. Harmonization of RBSP and Arase Energetic Electron Measurements Utilizing ESA Radiation Monitor Data

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961586
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Συγγραφείς:
Ingmar Sandberg,
Piers Jiggens,
Hugh Evans,
Constantinos Papadimitriou,
Sigiava Aminalragia-Giamini,
Christos Katsavrias,
Alexander J. Boyd,
Thomas Paul O’Brien,
Nana Higashio,
Takefumi Mitani,
Iku Shinohara,
Yoshizumi Miyoshi,
Daniel Ν. Baker,
Ioannis A. Daglis
Έτος δημοσίευσης:
2021

6666. Alcune osservazioni sulle relazioni politiche ed economiche tra Siracusa e l'Epiro durante il III secolo a.C.

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:2961589
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Giancarlo Germanà
Paolo Daniele Scirpo
Έτος δημοσίευσης:
2013

6667. On the semi-annual variation of relativistic electrons in the outer radiation belt

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961591
Μονάδα:
Τμήμα Φυσικής
Συγγραφείς:
Christos Katsavrias,
Constantinos Papadimitriou,
Sigiava Aminalragia-Giamini,
Ioannis A. Daglis,
Ingmar Sandberg,
Piers Jiggens
Έτος δημοσίευσης:
2021

6668. Is the Electrophilicity of the Metal Nitrene the Sole Predictor of Metal-Mediated Nitrene Transfer to Olefins? Secondary Contributing Factors as Revealed by a Library of High-Spin Co(II) Reagents

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961719
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Anshika Kalra
Vivek Bagchi
Patrina Paraskevopoulou
Purak Das
Lin Ai
Yiannis Sanakis
Grigorios Raptopoulos
Sudip Mohapatra
Amitava Choudhury
Zhicheng Sun
Thomas R. Cundari
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2021

6669. Metal-doped carbons from polyurea-crosslinked alginate aerogel beads

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961720
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Grigorios Raptopoulos
Maria Papastergiou
Despoina Chriti
Eleni Effraimopoulou
Tomaž Čendak
Nikolaos Samartzis
Gregor Mali
Theophilos Ioannides
Pavel Gurikov
Irina Smirnova
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2021

6670. Correction to “Mechanically Strong Polyurea/Polyurethane-Cross-Linked Alginate Aerogels”

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961721
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Irina Smirnova
Tamara Athamneh
Maria Papastergiou
Despoina Chriti
Gregor Mali
Tomaž Čendak
Margarita Chatzichristidi
Grigorios Raptopoulos
Pavel Gurikov
Έτος δημοσίευσης:
2020

6671. Evaluation of Polyurea-Crosslinked Alginate Aerogels for Seawater Decontamination

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961722
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Grigorios Raptopoulos
Faidra Leontaridou
Maria Papastergiou
Aikaterini Sakellari
Sotirios Karavoltsos
Έτος δημοσίευσης:
2021

6672. A Cellular Automata Approach for the Modeling of a Polyamide and Carbon Aerogel Structure and Its Properties

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961723
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Natalia Menshutina
Igor Lebedev
Evgeniy Lebedev
Patrina Paraskevopoulou
Despoina Chriti
Igor Mitrofanov
Έτος δημοσίευσης:
2020

6673. Preparation and characterization of Ni(dpedt)(pddt) and Ni(dpedt)(pddt)·CS2, where dpedt is diphenylethylenedithiolate and pddt is 6,7-dihydro-5H-1,4-dithiepin-2,3-dithiolate

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961724
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
George C. Anyfantis
George C. Papavassiliou
Aris Terzis
Catherine P. Raptopoulou
Vassilis Psycharis
Patrina Paraskevopoulou
Έτος δημοσίευσης:
2010

6674. Metalloradical Complexes of Manganese and Chromium Featuring an Oxidatively Rearranged Ligand

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961725
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Remle Celenligil-Cetin
Patrina Paraskevopoulou
Nikolia Lalioti
Yiannis Sanakis
Richard J. Staples
Nigam P. Rath
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2008

6675. Oxidative Ligand Rearrangement Due to Incipient Aminyl Radicals in the Oxidation of Iron(II) Species with Dioxygen

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961726
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Remle Celenligil-Cetin
Patrina Paraskevopoulou
Rupam Dinda
Nikolia Lalioti
Yiannis Sanakis
Abdel Monem Rawashdeh
Richard J. Staples
Ekkehard Sinn
Pericles Stavropoulos
Έτος δημοσίευσης:
2008

6676. Polyurea-crosslinked biopolymer aerogel beads

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961728
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Patrina Paraskevopoulou
Irina Smirnova
Tamara Athamneh
Maria Papastergiou
Despoina Chriti
Gregor Mali
Tomaž Čendak
Grigorios Raptopoulos
Pavel Gurikov
Έτος δημοσίευσης:
2020

6677. Η θρησκευτική πολιτική του Ιέρωνος του Β’ στις Άκρες (Σικελίας)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2961729
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Paolo Daniele Scirpo
Έτος δημοσίευσης:
2016

6678. THE NATIONAL ACTION PLAN FOR GENDER EQUALITY: WOMEN, SPORTS AND MILITARY INSTITUTIONS

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961752
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou ,
Evangelia Kefi-Chatzichamperi
Έτος δημοσίευσης:
2021

6679. Ο θρησκευτικός προσδιορισμός της Αγοράς των Ακρών (Σικελίας)

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2961855
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Paolo Daniele Scirpo
Έτος δημοσίευσης:
2011

6680. Heroes, Gods and Demons in the Religious Life of Akrai (Sicily) in Hellenistic Age

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2962388
Μονάδα:
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Συγγραφείς:
Paolo Daniele Scirpo
Έτος δημοσίευσης:
2015