Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Συλλογή uoadl:1712601 14627 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Περιγραφή:

Στην υπο-συλλογή αυτή, εντάσσεται αποκλειστικά υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιευτεί σε  έντυπη ή  ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται:

  • Άρθρο περιοδικού
  • Ανακοίνωση συνεδρίου (Conference paper, Conference Short Paper, Conference Poster)
  • Μονογραφία (Βιβλίο, Κεφάλαιο βιβλίου)

Φίλτρο

 

6701. “LES HELLENES” THROUGH THE EYES OF WOMEN TRAVELERS OF THE SEVENTEENTH, EIGHTEENTH AND NINETEENTH CENTURIES

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2967413
Μονάδα:
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Συγγραφείς:
Irene Kamberidou
Έτος δημοσίευσης:
2021

6702. Πανδημία της νόσου COVID-19 : Βιοηθικές αρχές και κριτήρια προτεραιότητας στον εμβολιασμό

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2967617
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Βασίλειος, Φανάρας
Έτος δημοσίευσης:
2021

6703. Η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες (Συνοπτική μελέτη)

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2967620
Μονάδα:
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Συγγραφείς:
Βασιλειος, Φανάρας
Έτος δημοσίευσης:
2021

6704. Μάθηση και Διδασκαλία στις Νεφέλες του Αριστοφάνη. Το "φροντιστήριον" του Σωκράτη.

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968178
Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Συγγραφείς:
Χρήστος-Θωμάς Κεχαγιάς
Έτος δημοσίευσης:
2020

6705. Comprehensive Comparison of VNE Solutions Based on Different Coordination Approaches

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968329
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Stelios Prekas
Panagiotis Karkazis
Vasileios Nikolakakis
Panagiotis Trakadas
Έτος δημοσίευσης:
2021

6706. Deep Reinforcement Learning for Energy-Efficient Multi-Channel Transmissions in 5G Cognitive HetNets: Centralized, Decentralized and Transfer Learning Based Solutions

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968330
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Anastasios Giannopoulos
Sotirios Spantideas
Nikolaos Kapsalis
Panagiotis Karkazis
Panagiotis Trakadas
Έτος δημοσίευσης:
2021

6707. An Adaptive Hybrid Beamforming Approach for 5G-MIMO mmWave Wireless Cellular Networks

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968331
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Spyros Lavdas
Panagiotis K. Gkonis
Zinon Zinonos
Panagiotis Trakadas
Lambros Sarakis
Έτος δημοσίευσης:
2021

6708. A KPI-Enabled NFV MANO Architecture for Network Slicing with QoS

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968332
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Pol Alemany
Anton Roman
Ricard Vilalta
Ana Pol
Jose Bonnet
Evgenia Kapassa
Marios Touloupou
Dimosthenis Kyriazis
Panagiotis Karkazis
Panagiotis Trakadas
Josep Martrat
Ramon Casellas
Ricardo Martinez
Raul Munoz
Έτος δημοσίευσης:
2021

6709. Power Control in 5G Heterogeneous Cells Considering User Demands Using Deep Reinforcement Learning

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2968333
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Anastasios Giannopoulos
Sotirios Spantideas
Christos Tsinos
Panagiotis Trakadas
Έτος δημοσίευσης:
2021

6710. Impact of Classifiers to Drift Detection Method: A Comparison

Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2968334
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Angelos Angelopoulos
Anastasios E. Giannopoulos
Nikolaos C. Kapsalis
Sotirios T. Spantideas
Lambros Sarakis
Stamatis Voliotis
Panagiotis Trakadas
Έτος δημοσίευσης:
2021

6711. A Cost-Efficient 5G Non-Public Network Architectural Approach: Key Concepts and Enablers, Building Blocks and Potential Use Cases

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968335
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Panagiotis Trakadas
Lambros Sarakis
Anastasios Giannopoulos
Sotirios Spantideas
Nikolaos Capsalis
Panagiotis Gkonis
Panagiotis Karkazis
Giovanni Rigazzi
Angelos Antonopoulos
Marta Amor Cambeiro
Sergio Gonzalez-Diaz
Lus Conceicão
Έτος δημοσίευσης:
2021

6712. Comparison of VNE heuristic solutions with similar objective functions

Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2968336
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Stelios Prekas
Panagiotis Karkazis
Panagiotis Trakadas
Vasileios Nikolakakis
Έτος δημοσίευσης:
2020

6713. A UAV-based moving 5G RAN for massive connectivity of mobile users and IoT devices

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968337
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Nikolaos Nomikos
Emmanouel T. Michailidis
Panagiotis Trakadas
Demosthenes Vouyioukas
Holger Karl
Josep Martrat
Theodore Zahariadis
Konstantinos Papadopoulos
Stamatis Voliotis
Έτος δημοσίευσης:
2020

6714. Non-Orthogonal Multiple Access in Multiuser MIMO Configurations via Code Reuse and Principal Component Analysis

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968338
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Panagiotis K. Gkonis
Panagiotis T. Trakadas
Lambros E. Sarakis
Έτος δημοσίευσης:
2020

6715. A Comprehensive Study on Simulation Techniques for 5G Networks: State of the Art Results, Analysis, and Future Challenges

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968339
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Panagiotis K. Gkonis
Panagiotis T. Trakadas
Dimitra I. Kaklamani
Έτος δημοσίευσης:
2020

6716. An Artificial Intelligence-Based Collaboration Approach in Industrial IoT Manufacturing: Key Concepts, Architectural Extensions and Potential Applications

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968340
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Panagiotis Trakadas
Pieter Simoens
Panagiotis Gkonis
Lambros Sarakis
Angelos Angelopoulos
Alfonso P. Ramallo-Gonz{\'}lez
Antonio Skarmeta
Christos Trochoutsos
Daniel Calv$\upomicron$
Tomas Pariente
Keshav Chintamani
Izaskun Fernandez
Aitor Arnaiz Irigaray
Josiane Xavier Parreira
Pierluigi Petrali
Nelly Leligou
Panagiotis Karkazis
Έτος δημοσίευσης:
2020

6717. Tackling Faults in the Industry 4.0 Era—A Survey of Machine-Learning Solutions and Key Aspects

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968341
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Angelos Angelopoulos
Emmanouel T. Michailidis
Nikolaos Nomikos
Panagiotis Trakadas
Antonis Hatziefremidis
Stamatis Voliotis
Theodore Zahariadis
Έτος δημοσίευσης:
2019

6718. Full-Duplex NOMA Transmission with Single-Antenna Buffer-Aided Relays

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968342
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Nikolaos Nomikos
Panagiotis Trakadas
Antonios Hatziefremidis
Voliotis
Έτος δημοσίευσης:
2019

6719. Three-Dimensional Modeling of mmWave Doubly Massive MIMO Aerial Fading Channels

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968343
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Emmanouel T. Michailidis
Nikolaos Nomikos
Panagiotis Trakadas
Athanasios G. Kanatas
Έτος δημοσίευσης:
2020

6720. Flex-NOMA: Exploiting Buffer-Aided Relay Selection for Massive Connectivity in the 5G Uplink

Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2968344
Μονάδα:
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Συγγραφείς:
Nikolaos Nomikos
Emmanouel T. Michailidis
Panagiotis Trakadas
Demosthenes Vouyioukas
Theodore Zahariadis
Ioannis Krikidis
Έτος δημοσίευσης:
2019