Τεχνικές αναφορές

Συλλογή uoadl:1712610 1745 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Τεχνικές αναφορές
Περιγραφή:

Η υπο-συλλογή αυτή, περιλαμβάνει κάθε είδους τεχνική αναφορά η οποία μπορεί να προκύπτει σαν αποτέλεσμα  ερευνητικής δράσης ή ερευνητικού έργου, χρηματοδοτούμενου ή μη.

Φίλτρο