Προδημοσιεύσεις - Εργασίες εν εξελίξει

Συλλογή uoadl:1712611 3089 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προδημοσιεύσεις - Εργασίες εν εξελίξει
Περιγραφή:

Η υπο-συλλογή αυτή εξυπηρετεί την ανάρτηση αποτελεσμάτων ερευνητικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα σε κάποια τελική μορφή. Περιλαμβάνονται, επομένως,  δοκίμια, προ-δημοσιεύσεις και γενικά μη δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως pre-print ή working papers.

Φίλτρο

 

30. Building a functionalizable, potent chemiluminescent agent: A rational design study on 6,8-substituted luminol derivatives

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2959448
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Theodoros Mikroulis, M. Consuelo Cuquerella, Angelo Giussani, Anna Pantelia, Gemma M. Rodríguez-
Muñiz, Georgios Rotas, Daniel Roca-Sanjuán, Miguel A. Miranda, and Georgios C.
Vougioukalakis
Έτος δημιουργίας:
2021

31. Synthesis and chemiluminescent properties of amino-acylated luminol derivatives bearing phosphonium cations

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2959450
Μονάδα:
Τμήμα Χημείας
Συγγραφείς:
Anna Pantelia, Ira Daskalaki, M. Consuelo Cuquerella, Georgios Rotas, Miguel A. Miranda, and Georgios C. Vougioukalakis
Έτος δημιουργίας:
2019

32. On the usefulness of four in vitro methods in assessing the intraluminal performance of poorly soluble, ionisable compounds in the fasted state

Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2962522
Μονάδα:
Τμήμα Φαρμακευτικής
Συγγραφείς:
Patrick J. O’Dwyer
Karl J. Box
Georgios Imanidis
Maria Vertzoni
Christos Reppas
Έτος δημιουργίας:
2021