Αξιολόγηση Οριακής Εφαρμογής Κεραμικών CAD/CAM Επενθετών με Ψηφιακό Αποτύπωμα, Επένθετων Σύνθετης Ρητίνης σε Γύψινο Εκμαγείο και Επένθετων Σύνθετης Ρητίνης σε Σιλικονούχο Εκμαγείο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1714128 167 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Οδοντιατρικής
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-12
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Διοματάρης Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπάζογλου Ευστράτιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Οδοντικής Χειρουργικής.
Κακάμπουρα Αφροδίτη, Καθηγήτρια Οδοντικής Χειρουργικής.
Πελεκάνος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής Ακίνητης Προσθετικής.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση Οριακής Εφαρμογής Κεραμικών CAD/CAM Επενθετών με Ψηφιακό Αποτύπωμα, Επένθετων Σύνθετης Ρητίνης σε Γύψινο Εκμαγείο και Επένθετων Σύνθετης Ρητίνης σε Σιλικονούχο Εκμαγείο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οδοντιατρική
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνθετες Ρητίνες, Κεραμικά, Αποκαταστάσεις Μερικής Κάλυψης, Επένθετα, Οριακή Εφαρμογή.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αριθμός σελίδων:
118
Σημειώσεις:
Η οριακή προσαρμογή καθώς και το πάχος της κονίας συγκόλλησης αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό μίας αποκατάστασης μερικής κάλυψης, καθοριστικό για την μακροχρόνια κλινική της επιτυχία.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη του πάχους της ρητινώδους κονίας μετά τη συγκόλληση και έμμεσα της οριακής προσαρμογής επενθέτων, κατασκευασμένων από διαφορετικά υλικά (διπυριτικό λίθιο e.max CAD, σύνθετη ρητίνη Filtek Ultimate) και διαφορετική μεθοδολογία (ψηφιακή αποτύπωση-CAD/CAM κατασκευή, συμβατική αποτύπωση και κατασκευή γύψινου και ελαστικού εκμαγείου).
Σε 30 εξαχθέντες γομφίουςάνευ αποκαταστάσεων παρασκευάστηκανμε ελεύθερο χέρι από έναν επεμβαίνοντα τυποποιημένες κοιλότητες επενθέτων, που εκτείνονταν σε όλη την έκταση της εγγύς άπω διάστασης του δοντιού. Μετά την παρασκευή κάθε ενός δοκιμίου, πραγματοποιήθηκε άμεση κάλυψη οδοντίνης (IDS) και ακολούθως τα δόντια χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες των 10 δοκιμίων (ν=10). Η ομάδα Α αποτυπώθηκε ψηφιακά (Trios, 3Shape) και κατασκευάστηκαν κεραμικά επένθετα (e.max CAD–inLab Mc Xl ,Sirona). Η ομάδα Β αποτυπώθηκε με πολυαιθέρα (Impregum 3MESPE) και κατασκευάστηκαν επένθετα σύνθετης ρητίνης (Filtek Ultimate, 3M) σε γύψινα εκμαγεία, ενώ η ομάδα Γ αποτυπώθηκε με πολυαιθέρα (Impregum 3MESPE) και κατασκευάστηκαν επένθετα σύνθετης ρητίνης(Filtek Ultimate, 3M) σε σιλικονούχα εμγαγεία (Mach2, Parkell). Ακολούθησε η συγκόλληση των επενθέτων με ρητινώδη κονία διπλού πολυμερισμού (Nexus NX3, Kerr), η λείανση και στίλβωση όλων των ομάδων και η παρατήρησή τους σε οπτικό μικροσκόπιο, όπου μελετήθηκε το πάχος της κονίας μεταξύ αποκατάστασης και ορίου του δοντιού και στη συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος των κενών κάθε ομάδας.

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA one-way με Levene’s test για έλεγχο ομοιογένειας των μεταβλητών ως προς τη χρήση Tamhane και Dunnett T3 για Post-hoc έλεγχο) και έλεγχο ισότητας μέσων όρων t (ανεξάρτητων ομάδων) όσον αφορά τις ισοδιαστημικές μεταβλητές (μετρήσεις). Το γενικό ελάχιστο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας καθορίστηκε σε p=0.05.
Τα κεραμικά επένθετα έδειξαν μέσο όρο κενού 16,77μm(±23,46μm), τα επένθετα σύνθετης ρητίνηςκατασκευασμένα σε γύψινο εκμαγείο 16,10μm(±14,88μm), και τα επένθετα σύνθετης ρητίνηςκατασκευασμένα σε σιλικονούχο εκμαγείο 16,93μm(±27,88μm).Με βάση τα αποτελέσματα από την one-wayAnova , δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στο μέσο όρο κενών μεταξύ των τριών ομάδων (F(2,1737)= 0.199, p= 0.81>>0.05). Επίσης, το t-testμεταξύ των υλικών επιλογής, δεν έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κεραμικών επενθέτων(16,77±23,46μm) έναντι των επενθέτων σύνθετης ρητίνης(16,54±22,67μm), t(1738)=0.20, p=0.84.
Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά στο πάχος κονίας των έμμεσων αποκαταστάσεων μερικής κάλυψης που εξετάστηκαν, τόσο σε σχέση με το υλικό κατασκευής, όσο και στον τρόπο αποτύπωσης, αλλά και στο εκμαγείο κατασκευής. Όλες οι ομάδες δοκιμίων τόσο από σύνθετη ρητίνη, όσο και από κεραμικό υλικό πληρούσαν τις αποδεκτές τιμές πάχους κονίας μετά την συγκόλλησή τους, συνεπώς και της οριακής ακεραιότητας.Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αφορούν σε δοκίμια που κατασκευάστηκαν με τις συγκεκριμένες συνθήκες που περιγράφονται. Επιπλέον, η μελέτη πραγματοποιήθηκε in vitro, με όποιους περιορισμούς θέτει αυτό το είδος μελετών. Συμπερασματικά, η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων που αφορούν στη κλινική πράξη απαιτεί την διεξαγωγή περαιτέρω εργαστηριακών και κλινικών μελετών.

Τελικό κείμενο ΜΔΕ Διοματάρης Μιχαήλ.pdf
12 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.