Άμεση επίδραση της προπόνησης δύναμης εκτός νερού σε παραμέτρους απόδοσης και τεχνικής στην προπόνηση κολύμβησης που ακολουθεί

Διπλωματική Εργασία uoadl:1714894 556 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-12
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αρσονιάδης Γαβριήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τουμπέκης Ανάργυρος, Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Τερζής Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Μπογδάνης Γρηγόρης, Επίκουρος Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άμεση επίδραση της προπόνησης δύναμης εκτός νερού σε παραμέτρους απόδοσης και τεχνικής στην προπόνηση κολύμβησης που ακολουθεί
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άμεση επίδραση της προπόνησης δύναμης εκτός νερού σε παραμέτρους απόδοσης και τεχνικής στην προπόνηση κολύμβησης που ακολουθεί
Περίληψη:
Στη μελέτη εξετάστηκε η άμεση επίδραση της προπόνησης Μέγιστης Μυϊκής Δύναμης (ΜΜΔ) στις φυσιολογικές ανταποκρίσεις και βιομηχανικές παραμέτρους κατά την προπόνηση κολύμβησης που ακολουθεί. Δώδεκα άρρενες κολυμβητές (n=12, ηλικία: 19.0±2.2 έτη, VO2max: 53.4±9.2 ml/kg/min) πραγματοποίησαν 5 προσπάθειες 200 μέτρων ελεύθερο με προοδευτικά αυξανόμενη ένταση. Δείγμα αίματος συλλέχθηκε μετά από κάθε προσπάθεια για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης γαλακτικού και τον υπολογισμό της ταχύτητας που αντιστοιχεί σε συγκέντρωση 4 mmol/L (V4). Η μέγιστη δύναμη (1RM) υπολογίστηκε στις ασκήσεις: πίεση πάγκου, κωπηλατική έλξη και καθίσματα για τον προσδιορισμό του φορτίου κατά την προπόνηση ΜΜΔ. Στην Πειραματική συνθήκη (Π) και τη συνθήκη Ελέγχου (Ε) οι κολυμβητές ολοκλήρωσαν προπόνηση κολύμβησης η οποία περιελάμβανε προθέρμανση 1000 μέτρων, προσδεμένη κολύμβηση 10 s (TF) και 5x400 μέτρα με σταθερή ταχύτητα ίση με την V4. Κατά την Π συνθήκη η προπόνηση ΜΜΔ (3x5 επαναλήψεις, 85% της 1RM) ολοκληρώθηκε 15 λεπτά πριν από την προπόνηση στο νερό. Κατά τη συνθήκη Ε πραγματοποιήθηκε μόνο η προπόνηση στο νερό. Η κατανάλωση οξυγόνου (VO2), η καρδιακή συχνότητα (HR), η συγκέντρωση γαλακτικού [La-] όπως και η συχνότητα (SR), το μήκος (SL) και η αποτελεσματικότητα χεριάς (ηF) υπολογίστηκαν κατά τη διάρκεια των 5X400 μέτρων. Η [La-] ήταν υψηλότερη στην Π συγκριτικά με την Ε συνθήκη μετά από τα 5x400 μέτρα (6.4±2.7 vs. 4.6±2.8 mmol/L, p<0.05), αλλά VO2 και HR δεν διέφεραν μεταξύ των συνθηκών (p>0.05). Η ηF παρέμεινε αμετάβλητη, το SL μειώθηκε και η SR αυξήθηκε στην Π αλλά όχι στην Ε συνθήκη στις επαναλήψεις 400 μέτρων (p<0.05). Η προπόνηση ΜΜΔ 15 λεπτά πρίν από την προπόνηση κολύμβησης επηρεάζει αρνητικά τις βιομηχανικές παραμέτρους (SR και SL) και αυξάνει τη συγκέντρωση γαλακτικού κατά την κολύμβηση σταθερής ταχύτητας στην προπόνηση. Οι μεταβολές που εμφανίζονται μετά από προπόνηση ΜΜΔ είναι πιθανό να οφείλεται σε μειωμένη κολυμβητική οικονομία ή/και αυξημένη ενεργοποίηση του αναερόβιου μεταβολισμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Μέγιστη μυϊκή δύναμη, παράμετροι απόδοσης, τεχνικές παράμετροι, προπόνηση κολύμβησης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
85
Αριθμός σελίδων:
75
Μεταπτυχιακή Διατριβή (ΜΔ)- Αρσονιάδης Γαβριήλ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο