Συνδυαστική μελέτη των πολυμορφισμών FSHβ (-211G>T) και FSHR (Ser680Asn) σε γυναίκες IVF/ICSI και σε ομάδα ελέγχου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722614 507 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καφκούτσου Αλέξια-Λυδία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Λουτράδης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πέτρος Δρακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Καλλιανίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συνδυαστική μελέτη των πολυμορφισμών FSHβ (-211G>T) και FSHR (Ser680Asn) σε γυναίκες IVF/ICSI και σε ομάδα ελέγχου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συνδυαστική μελέτη των πολυμορφισμών FSHβ (-211G>T) και FSHR (Ser680Asn) σε γυναίκες IVF/ICSI και σε ομάδα ελέγχου
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε για πρώτη φορά στον ελληνικό πληθυσμό ο συνδυασμός των πολυμορφισμών FSHB (-211G>T) και FSHR (Ser680Asn) σε γυναίκες που έλαβαν μέρος σε πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και σε ομάδα ελέγχου. Στόχος ήταν να διευκρινισθεί η κλινική τους αξία ως προγνωστικοί δείκτες της ωοθηκικής απόκρισης και έκβασης της θεραπείας, έπειτα από διέγερση των ωοθηκών σύμφωνα με πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Για την πραγματοποίηση της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δείγματα από 138 γυναίκες, οι οποίες ακολούθησαν πρωτόκολλο IVF/ICSI στο Τμήμα Εξωσωματικής Γονιμοποιήσης του Νοσοκομείου Αλεξάνδρα. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε δείγμα από 94 γόνιμες γυναίκες που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία επιτυχημένη εγκυμοσύνη. Και από τις δύο ομάδες γυναικών λήφθηκε ενδελεχές παθολογικό και γυναικολογικό ιστορικό. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές μοριακής βιολογίας για τη γονοτύπηση των δειγμάτων και ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Πολυμορφισμός, Υποδοχέας FSH, Υπογονιμότητα, Πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, Φαρμακογενετική
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
184
Αριθμός σελίδων:
91

ΚΑΦΚΟΥΤΣΟΥ_ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.