Μέθοδος εξοικονόμησης αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη με τη χρήση ή όχι εξωσωματικής κυκλοφορίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722689 213 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καρασάββα Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Γκατζούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ελένη Κυρίτση, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική ,ΤΕΙ Αθηνών
Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδος εξοικονόμησης αίματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη με τη χρήση ή όχι εξωσωματικής κυκλοφορίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
METHOD OF SAVING BLOOD IN PATIENTS WHO UNDERGO CORONARY ARTERY BYPASS WITH OR WITHOUT USE OF EXTRACORPOREAL CIRCULATION
Περίληψη:
Περίληψη
Εισαγωγή: Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η σημαντικότερη αιτία θανάτου σε ολόκληρη την Ευρώπη και σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Οι εγχειρήσεις καρδιάς απαιτούν μεγάλη χρήση αίματος και παραγώγων του και συνεπώς είναι σημαντική η εξεύρεση τρόπου εξοικονόμησής τους. Το Σύστημα Cell Saver, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάκτησης αυτόλογου αίματος και επιστροφής του στον ίδιο τον άρρωστο.
Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει την ποσότητα εξοικονόμησης του όγκου αίματος στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με ή όχι τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας με τη χρήση συσκευών αυτομετάγγισης.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη στο Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». Τα στοιχεία καταγράφηκαν σε ειδικό κλινικό πρωτόκολλο και αφορούσαν το είδος της επέμβασης και το είδος και τον όγκο των απολεσθέντων υγρών και συστατικών του αίματος. Εφαρμόστηκε η στατιστική δοκιμασία t-test και Pearson Correlation και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο p<0,05. Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον όγκο των αναρροφούμενων υγρών στην εξωτερική αναρρόφηση σε σχέση με την off pump και on pump μέθοδο, p=0,363. Όσον αφορά τον όγκο αίματος και υγρών στη συσκευή cell saver μεγαλύτερος ήταν στην on pump μέθοδο, p=<0,001. Ομοίως, μεγαλύτερος όγκος αίματος επέστρεψε στον άρρωστο με την on pump μέθοδο, p=<0,001, όπως επίσης βρέθηκε μεγαλύτερη συνολική απώλεια υγρών στην on pump μέθοδο, p=<0,001. Βρέθηκε θετική συσχέτιση των μονάδων χορηγούμενου πλάσματος με το σύνολο του απολεσθέντος αίματος, p=0,008, με το σύνολο των απολεσθέντων υγρών και του cell saver, p=0,018, και του επιστραφέντος αίματος στον άρρωστο από το cell saver, p=0,007, ενώ τα ευρήματα όσον αφορά τις μονάδες των αιμοπεταλίων είναι p=<0,001, p=0,002, και p=<0,001, αντίστοιχα. Η αιμοσφαιρίνη πριν το χειρουργείο είχε θετική συσχέτιση με τη συλλογή του cell saver, p=0,012, με το τελικό προϊόν του cell saver, p=0,002, και το σύνολο απώλειας αίματος, p=0,022, ενώ η αιμοσφαιρίνη στη λήξη του χειρουργείου έχει αρνητική συσχέτιση με τη συλλογή της εξωτερικής αναρρόφησης, p=0,022. Συμπεράσματα: Η χρήση της συσκευής cell saver συμβάλλει στην εξοικονόμηση των μονάδων του μεταγγιζόμενου αίματος και στην πρόληψη αρνητικών συμβαμάτων από την ετερόλογη μετάγγιση. Η χρήση της συσκευής cell saver πρέπει να εφαρμόζεται σε επεμβάσεις με μεγάλες απώλειες αίματος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αίμα, Συσκευή αυτομετάγγισης, Αορτοστεφανιαία, Παράκαμψη, Κυκλοφορία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
137
Αριθμός σελίδων:
75
Karasavva Eleni Master.PDF (934 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο