Υγιεινοδιαιτητική και φαρμακευτική συμμόρφωση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722691 354 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κούτση Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Τούτουζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κυρίτση Ελένη, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΤΕΙ Αθηνών
Δημήτριος Τούσουλης, Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υγιεινοδιαιτητική και φαρμακευτική συμμόρφωση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υγιεινοδιαιτητική και φαρμακευτική συμμόρφωση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η συμμόρφωση των ασθενών με τις φαρμακευτικές και λοιπές ιατρικές οδηγίες μετά από ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι μια διαδικασία που μακροπρόθεσμα μειώνει τα επεισόδια στηθάγχης, την υποτροπή καρδιαγγειακών συμβαμάτων, καθώς και των θανάτων που οφείλονται σε αυτά.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμήσει τον βαθμό συμμόρφωσης των ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου στην υγιεινοδιαιτητική και φαρμακευτική αγωγή.
Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 200 ασθενείς που ανάρρωναν μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και είχαν νοσηλευτεί στη ΜΕΘ του Ιατρικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τηλεφωνική συνέντευξη ή άμεση συνέντευξη και συμπληρώθηκε ειδικά για τις ανάγκες της μελέτης κατασκευασμένο κλινικό πρωτόκολλο. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS-22 και την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας x2-test.
Αποτελέσματα: Από τα 200 άτομα της μελέτης που είχαν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου το 71% ήταν άνδρες. Από τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι οι γυναίκες γυμνάζονται λιγότερο, p=0,012, ενώ τα άτομα μικρότερα των 59 ετών και αυτά τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γυμνάζονται συχνότερα, περπατάνε περισσότερο από δύο ώρες την ημέρα, p<0,001, αντίστοιχα. οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι γυμνάζονται συχνότερα, p<0,001, καταναλώνουν μη επεξεργασμένα δημητριακά, p=0,006, και φρούτα, p<0,001.Οι καπνιστές και όσοι καταναλώνουν αλκοόλ γυμνάζονται συχνότερα p=0, 017 και p=0, 001, αντίστοιχα. Η ηλικιακή ομάδα μεγαλύτερη των 75 ετών αναφέρουν ότι τις περισσότερες φορές ή πάντα έχουν πρόβλημα στην καθημερινή λήψη των φαρμάκων τους, p=0,002 και ξεχνούν να τα πάρουν, p=0,033 και ότι η θεραπεία που εφαρμόζουν τους προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή, p=0,001.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι τα άτομα του δείγματος δεν συμμορφώνονται στην υγιεινοδιαιτητική αγωγή και δεν ασκούνται σωματικά. Ο βαθμός συμμόρφωση επηρεάζεται από διάφορους κοινωνικοδημογραφικούς, αλλά και κλινικούς παράγοντες, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η οικογενειακή κατάσταση το κληρονομικό ιστορικό και τα συνυπάρχοντα νοσήματα. Η ενημέρωση των ασθενών για τους παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου, η εκπαίδευσή τους για τη φαρμακευτική αγωγή, η αλλαγή τρόπου ζωής και εφαρμογή ειδικής δίαιτας, είναι σημαντικοί παράμετροι που πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υγιεινοδιαιτητική συμμόρφωση,Φαρμακευτική συμμόρφωση,Έμφραγμα μυοκάρδίου,Καρδιακά συμβάματα,Ειδική δίαιτα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
263
Αριθμός σελίδων:
156
koutsi eleni-master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο