Μελέτη της επίδρασης της υαλοποίησης (VITRIFICATION) ανθρώπινων ανώριμων (GV) ωαρίων από διεγερμένους κύκλους σε συνδυασμό με τη μέθοδο in vitro ωρίμανσης ωαρίων (IVM) στην ανάπτυξη εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722702 375 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καραγιάννη Μαίρη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λουτράδης Δημήτριος, Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Ιατρικής Σχολής, Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δρακάκης Πέτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Ιατρικής Σχολής, Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καλλιανίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας, Ιατρικής Σχολής, Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της υαλοποίησης (VITRIFICATION) ανθρώπινων ανώριμων (GV) ωαρίων από διεγερμένους κύκλους σε συνδυασμό με τη μέθοδο in vitro ωρίμανσης ωαρίων (IVM) στην ανάπτυξη εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της επίδρασης της υαλοποίησης (VITRIFICATION) ανθρώπινων ανώριμων (GV) ωαρίων από διεγερμένους κύκλους σε συνδυασμό με τη μέθοδο in vitro ωρίμανσης ωαρίων (IVM) στην ανάπτυξη εμβρύων μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης
Περίληψη:
Η κρυοσυντήρηση ωαρίων κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος και μάλιστα η χρήση κλειστού συστήματος με τη μέθοδο της υαλοποίησης αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων βέβαια αναφέρεται συνήθως στα ώριμα ΜΙΙ ωάρια, ενώ τα ανώριμα GV απορρίπτονται λόγω της μη συγχρονισμένης ωρίμανσής τους. Τα GV ωάρια, όμως, θα μπορούσαν να φανούν κι αυτά αξιοποιήσιμα καθώς με τη μέθοδος της in vitro ωρίμανσης ωαρίων, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουμε στα ανώριμα ωάρια τις κατάλληλες συνθήκες για να ωριμάσουν και να γίνουν ικανά για γονιμοποίηση. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων ωαρίων και κατ’ επέκταση ο αριθμός των διαθέσιμων εμβρύων προς εμβρυομεταφορά.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η επίδραση της υαλοποίησης στα ανώριμα GV ωάρια και η αναπτυξιακή τους εξέλιξη μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης μετά από in vitro ωρίμανση τους. Για το σκοπό αυτό ερευνήσαμε το αν και κατά πόσο τα διασωθέντα ανώριμα ωάρια από γυναίκες δότριες που έχουν υποστεί διέγερση ωοθηκών, μπορούν να επιβιώσουν στην κρυοσυντήρηση με τη μέθοδο της υαλοποίησης, να ωριμάσουν και να αξιοποιηθούν σε πρόγραμμα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται δείχνουν να είναι συγκρίσιμα και στατιστικά σημαντικά με άλλες παρόμοιες μελέτες και οι προοπτικές εξέλιξης της συγκεκριμένης μεθόδου μαζί με κατάλληλες τροποποιήσεις μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των διαθέσιμων εμβρύων ζευγαριών που υπόκεινται σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ανώριμα Ωάρια, Υαλοποίηση Ωαρίων, Ωρίμανση Ωαρίων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
148
Αριθμός σελίδων:
129