Καταγραφή και εκτίμηση ηλεκτροκαρδιογραφικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων κατά τη δοκιμασία κόπωσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722717 393 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-17
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπιτσάνη Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνα Αγγέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ελένη Κυρίτση,Καθηγήτρια,Νοσηλευτική,ΑΤΕΙ
Δημήτριος Τούσουλης,Καθηγητής,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Καταγραφή και εκτίμηση ηλεκτροκαρδιογραφικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων κατά τη δοκιμασία κόπωσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Καταγραφή και εκτίμηση ηλεκτροκαρδιογραφικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων κατά τη δοκιμασία κόπωσης
Περίληψη:
Εισαγωγή: Ο δρόμος για τη μείωση επίπτωσης και θνητότητας περιλαμβάνει παρέμβαση σε τρείς τομείς που είναι η πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και σύγχρονη αποτελεσματική αντιμετώπιση. Σημαντικό ρόλο και στους τρεις αυτούς τομείς έχει το τεστ κόπωσης καθώς παρέχει ποικίλες προγνωστικές, διαγνωστικές και κλινικές πληροφορίες.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και η εκτίμηση των ηλεκτροκαρδιογραφικών και αιμοδυναμικών παραμέτρων, που μπορούν να ληφθούν από την ΗΚΓραφική δοκιμασία κόπωσης, σε ασθενείς χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 236 ασθενείς, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 11-85 ετών (μέσος όρος ηλικίας:54,1 έτη), χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου που υποβλήθηκαν σε ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα στο τμήμα δοκιμασιών κόπωσης της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών.
Αποτελέσματα: Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων για τη διερεύνηση των δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών του δείγματος σε σχέση με το φύλο δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την ηλικία p=0,091, του BMI p=0,087, παρότι οι άνδρες είχαν υψηλότερο BMI από τις γυναίκες. Αντίθετα σε ότι αφορά τα κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος βρέθηκε ότι οι γυναίκες με στατιστικά σημαντική διαφορά διακόπτουν συχνότερα σε χρόνο το test κοπώσεως (p<0,001) και παρουσιάζουν μικρότερη τιμή στα mets( p<0,01). Έχουν μικρότερη Συστολική Αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ) κατά την άσκηση (p=0,011) και μικρότερη Διαστολική Αρτηριακή Πίεση (ΔΑΠ) (p=0,052) ενώ δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά όσον αφορά το ρυθμό των σφύξεων. Από την άλλη το Διπλό Γινόμενο ήταν μικρότερο στις γυναίκες με στατιστικά σημαντική διαφορά( p=0,007). Επιπλέον δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών σε σχέση με την ύπαρξη ΑΥ p=0,256, την ύπαρξη υπερχοληστεροναιμίας (p=0,193), το κληρονομικό ιστορικό( p=0,559), του ΣΔ (p=0,545). Αλλά ως προς το κάπνισμα ενώ καπνιστές συχνότερα είναι οι άνδρες (p=0,051) εντούτοις μεγάλη στατιστικά σημαντική διαφορά και με μεγαλύτερη συχνότητα στην EBPR έδειξαν οι γυναίκες (p=0,003). Από τη συσχέτιση της EBPR με δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά παρατηρούμε ότι είναι υψηλότερη όσο αυξάνεται η ηλικία του δείγματος (p=0,004). Στα υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα σχετίζεται με το όσο λιγότερος είναι ο χρόνος διάρκειας της άσκησης (p=0,005). Υψηλότερες τιμές της EBPR παρατηρούνται στα άτομα τα οποία διέκοψαν σε λιγότερο χρόνο την άσκηση (p=0,004). Υψηλότερες τιμές της EBPR παρατηρήθηκαν στα άτομα που εμφάνισαν υψηλότερη τιμή ΣΑΠ και μεγαλύτερη ΔΑΠ (p<0,001) αντίστοιχα, στα άτομα που είχαν λιγότερες σφύξεις (p=0,023), όπως επίσης και στα άτομα που είχαν μεγαλύτερη τιμή στο Διπλό Γινόμενο (p<0,001). Αντίθετα βρέθηκε να παρουσιάζεται υψηλή ανταπόκριση της ΑΠ στην κόπωση συχνότερα στις γυναίκες (p=0,003) ,στα υπερτασικά άτομα (p<0,001) ενώ δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά την ύπαρξη ΣΔ, του κληρονομικού ιστορικού, του καπνίσματος και την ύπαρξη χοληστερόλης (p>0,05).
Συμπεράσματα: Η δοκιμασία κόπωσης διατηρεί αλώβητη τη θέση της στη διαγνωστική εκτίμηση των ατόμων με υποψία στεφανιαίας νόσου. Η προγνωστική αξία σε ασυμπτωματικά άτομα είναι γενικώς μικρή, δοθέντος του γεγονότος ότι ο επιπολασμός της στεφανιαίας νόσου στην ομάδα αυτή των ασθενών είναι εκ προοιμίου χαμηλός. Εντούτοις, η προγνωστική αξία της δοκιμασίας κόπωσης αυξάνεται όταν πρόκειται για ασυμπτωματικά άτομα με έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Δοκιμασία κόπωσης,Στεφανιαία νόσος,Aιμοδυναμικοί παράμετροι
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
158
Αριθμός σελίδων:
138
Bitsani Fotini-master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο