Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της κωμοπόλεως Καρυά, της νήσου Λευκάδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:17229 49 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1103
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ της κωμοπόλεως Καρυά, της νήσου Λευκάδος.
Συλλογέας:
Ελευθερία Μεσσήνη του Ευσταθίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1971
Περίοδος συλλογής υλικού:
1970
Γεωγραφική περιοχή:
Λευκάδα
Πόλη / Χωριό:
Καρυά Λευκάδος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61