Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, ποιότητα ζωής, και γενική κατάσταση της υγείας των εργαζομένων νοσηλευτών σε νοσοκομεία της Αττικής σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1753487 316 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-26
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Θάνος Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κ. Κόλλιας, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μ. Οικονόμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Λ. Τσάλτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, ποιότητα ζωής, και γενική κατάσταση της υγείας των εργαζομένων νοσηλευτών σε νοσοκομεία της Αττικής σε περίοδο οικονομικής κρίσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Burnout syndrome, quallity of life and general health of nurse stuff in Attika's hospitals in financial crisis period
Περίληψη:
Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (professional burnout) επηρεάζει σημαντικά το νοσηλευτικό προσωπικό αφού μέσα από διεθνείς έρευνες έχει σημειωθεί πως ο κλάδος πάσχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρώτη προσέγγιση της έννοιας της «επαγγελματικής εξουθένωσης» έγινε από τον Αμερικάνο ψυχίατρο Freudenberger, (1974) ο οποίος το προσδιόρισε ως την εξάντληση του ατόμου, η οποία προέρχεται από την παρατεταμένη χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων. Το 1984 διατυπώθηκε ο πιο αποδεκτός ορισμός από την Αμερικανίδα Ψυχολόγο Christine Maslach και την συνεργάτη της Susan E. Jackson, αφού πρώτα έγινε αντικείμενο μελέτης από πολλούς άλλους ερευνητές. Προσδιορίστηκε ως ένα ψυχοσωματικό σύνδρομο εξελικτικής διεργασίας το οποίο χαρακτηρίζεται από τρις παράγοντες: α) συναισθηματική εξάντληση, β) αισθήματα αποπροσωποποίησης και γ) μείωση προσωπικών επιτευγμάτων.
Οι επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα οι νοσηλευτές είναι επιρρεπείς στο σύνδρομο της εξουθένωσης, διότι το αντικείμενο εργασίας τους είναι ο άνθρωπος. Η καθημερινή επαφή με τους ασθενείς και ο συνδυασμός διαφόρων αρνητικών εργασιακών παραγόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών έχουν ως αποτέλεσμα οι νοσηλευτές να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εξουθένωσης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την σωματική και την ψυχική τους υγεία και επηρεάζοντας την ποιότητα παροχής υπηρεσιών, καθώς και η ποιότητα ζωής των ίδιων των εργαζομένων. Η οικονομική κρίση που πλήττει στη σημερινή εποχή την Ελλάδα αποτελεί έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα.
Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης, της ποιότητας ζωής και της γενικής κατάστασης της υγείας νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολούνται σε διαφορετικά τμήματα Γενικών Νοσοκομείων της Αττικής σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, νοσηλευτικό προσωπικό, ποιότητα ζωής, γενική κατάσταση της υγείας, οικονομική κρίση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
202
Αριθμός σελίδων:
162
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟ PDF.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο