Γραμματισμός στη Προσχολική Αγωγή: Απόψεις Δευτεροετών Φοιτητών

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1759015 351 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ντεγιάννη Αικατερίνη
Πλιάγκου Παναγιώτα
Τριλίβα Αρσινόη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γραμματισμός στη Προσχολική Αγωγή: Απόψεις Δευτεροετών Φοιτητών
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Γραμματισμός στη Προσχολική Αγωγή: Απόψεις Δευτεροετών Φοιτητών
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία με θέμα « Ο γραμματισμός στην προσχολική ηλικία» διερευνά τις αντιλήψεις των δευτεροετών φοιτητών/τριών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.), σχετικά με τις πρακτικές γραμματισμού, σε μία χρονική στιγμή που προηγείται της πραγματοποίησης παρατηρήσεων στο Νηπιαγωγείο στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Η έρευνα έχει ως μεθοδολογικό εργαλείο, το ερωτηματολόγιο, το οποίο μοιράστηκε σε ογδόντα έξι φοιτητές. Η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. Στο θεωρητικό περιλαμβάνεται η ανάλυση των εννοιών που αφορούν τον γραμματισμό και οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάλυση του υλικού μας. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζονται οι στόχοι της έρευνας, η μεθοδολογία, η κατηγοριοποίηση και η ανάλυση των δεδομένων μας και τα συμπεράσματα. Στο τέλος, παρουσιάζονται οι προεκτάσεις και οι περιορισμοί της έρευνας. Μέσα από την κατηγοριοποίηση και κωδικοποίηση των απαντήσεων των φοιτητών/τριών προκύπτει η εστίασή τους στην έννοια «εκμάθηση της ανάγνωσης και γραφής» και η άγνοια της κοινωνικής της διάστασης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
γραμματισμός, προσχολική ηλικία ,πρακτικές γραμματισμού, εκμάθηση γραφής, εκμάθηση ανάγνωσης, ρόλος εκπαιδευτικού, μαθησιακό περιβάλλον
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
15
Αριθμός σελίδων:
223

ntegianni-thesis.doc
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.