Συνεδρίαση: 9 Οκτωβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180203 180 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 9 Οκτωβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581009
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Αμερικανικά Γυμνάσια, εγγραφές, αιτήσεις
Αμερικανικά Πανεπιστήμια, μεταγραφές
Ευρωπαικά Πανεπιστήμια, μεταγραφές, αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταγραφή, αιτήσεις
Οδοντιατρικό Τμήμα, μεταγραφές
Φιλοσοφική Σχολή, μεταγραφή, αιτήσεις
Πτυχιούχοι Οδοντιατρικής, εγγραφές, αιτήσεις
Πτυχία, Διπλώματα, ισοτιμία
Τμηματικές Εξετάσεις, απαλλαγή
Αιτήσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.