Συνεδρίαση: 10 Οκτωβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180205 181 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 10 Οκτωβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581010
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Διοικητικά
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Στεφανόπουλος Κ., καθηγητής, υποδοχή
Rubin, καθηγητής, Νευρολογία
Πρακτικά, επικύρωση
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Έδρες, επανασύσταση
Πιστώσεις, έγκριση
επιμελητές, διορισμός
Μάνδρας Γρ., επιμελητής, διορισμός, ανανέωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.