Συνεδρίαση: 30 Οκτωβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180216 186 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 30 Οκτωβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581030
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαικά Πανεπιστήμια, μεταγραφές, αιτήσεις
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταγραφή, αιτήσεις
Οδοντιατρικό Τμήμα, μεταγραφές
Πτυχία, Διπλώματα, ισοτιμία
Αιτήσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.