Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180232 180 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 27 Νοεμβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581127
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταγραφή, αιτήσεις
Οδοντιατρικό Τμήμα, μεταγραφές
Πτυχιούχοι Οδοντιατρικής, εγγραφές, αιτήσεις
Αμερικανικά Πανεπιστήμια, μεταγραφές
αποφάσεις, αναθεώρηση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.