Συνεδρίαση: 5 Δεκεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180237 176 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 5 Δεκεμβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581205
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Φοιτητικά
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Ονόματα
Διάφορα
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Διδάκτορες, καθομολόγηση
Εισιτήριοι Διαγωνισμοί, κατάργηση
Βασιλικό Ίδρυμα Ερευνών
Ιδρυθείσες Έδρες
Συνοδινός Ευ., διατριβή επί διδακτορία
Σταθάς Ι., διατριβή επί διδακτορία
Βλαχάκης Γ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Τσιτούρη-Παπαπαναγιώτου Φ., διατριβή, δοκιμασία
Λυσσαίος Βύρ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Μαρίνος Λ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Χαλκιαδάκης Ι., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Παπακυρίλλου Μ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Συμβούλιο Αγαθοεργών Ιδρυμάτων, μέλος
Γεωργιάδης Ν., άδεια
Εμμανουήλ Ι., διορισμός
Πιστώσεις, έγκριση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.