Συνεδρίαση: 11 Δεκεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180242 182 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 11 Δεκεμβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581211
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταγραφή, αιτήσεις
Ευρωπαικά Πανεπιστήμια, μεταγραφές, αιτήσεις
Πτυχία, Διπλώματα, ισοτιμία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.