Συνεδρίαση: 16 Ιανουαρίου 1959

Πρακτικά uoadl:180250 179 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 16 Ιανουαρίου 1959
Χρονική κάλυψη:
19590116
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Α΄ Παθολογική Κλινική, επιτροπή
Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, επιτροπή
Φερέτης Ν., διατριβή επί υφηγεσία, δοκιμασία
Αντωιάδης Π., διδάκτωρ, δοκιμασία
Λούης Χ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Γιαννάτος Ι., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Κοκκινάκης Ι., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Κατσούλης Ευ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Κούκκου Αν., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Δελήγιαννης Ευ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Κορρές Γ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Συνοδινός Ευ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Γεωργούλης Β., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Ιωακειμίδης Ιω., διατριβή επί διδακτορία
Νικολαίδης Ν., διατριβή επί διδακτορία
Πλατής Β., διατριβή επί διδακτορία
Συμεωνίδης Π., διατριβή επί διδακτορία
Τσαγκάδας Γ., διατριβή επί διδακτορία, επανυποβολή
Πετρίτης Ιω., διατριβή επί διδακτορία, απόσυρση, αίτηση
Νάσαινας Ανδρ., παραίτηση
Ζουμπούλογλου Η., διορισμός
Υγειονομική Επιτροπή, συγκρότηση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.