Συνεδρίαση: 22 Ιανουαρίου 1959

Πρακτικά uoadl:180253 178 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 22 Ιανουαρίου 1959
Χρονική κάλυψη:
19590122
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αιτήσεις – Αναφορές
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταγραφές, αιτήσεις
Πτυχία, Διπλώματα, ισοτιμία
Αιτήσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.