Συλλογή λαογραφικής ύλης για την κατοικία στην Κέρκυρα.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:180256 180 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3707
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης για την κατοικία στην Κέρκυρα.
Συλλογέας:
Δημήτριος Γ. Κεσόγλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1994
Περίοδος συλλογής υλικού:
1993 - 1994
Γεωγραφική περιοχή:
Νησιά Ιονίου
Πόλη / Χωριό:
Κέρκυρα
Πηγές:
Χειρόγραφα λαογραφίας Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου, Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ (τέως Σπουδαστήριο Λαογραφίας)
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Σημειώσεις:
Αποδελτίωση των χειρογράφων 278, 1849-1851 για την κατοικία στην Κέρκυρα.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.