Έθιμα λαϊκού εορτολογίου εκ Καστανιών Ορεστιάδος, του νομού Έβρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:183789 284 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1707α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έθιμα λαϊκού εορτολογίου εκ Καστανιών Ορεστιάδος, του νομού Έβρου.
Συλλογέας:
Ελπινίκη Σταμούλη - Σαραντή
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1968
Περίοδος συλλογής υλικού:
1968
Γεωγραφική περιοχή:
Έβρος
Πόλη / Χωριό:
Καστανιές Ορεστιάδος Έβρου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.