Ψήφισμα: 6 Απριλίου 1970

Πρακτικά uoadl:184677 156 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ψήφισμα: 6 Απριλίου 1970
Χρονική κάλυψη:
19700406
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Κούμαρης Ιωάννης, καθηγητής, θάνατος
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.