Λόγοι εκφωνηθέντες τη ΚΓ’ Σεπτεμβρίου 1862 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κ. Ασωπίου παραδιδόντος την Πρυτανείαν, και υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Π. Παππαρρηγοπούλου αναδεχομένου αυτήν

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184697 293 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγοι εκφωνηθέντες τη ΚΓ’ Σεπτεμβρίου 1862 κατά την εγκαθίδρυσιν των Αρχών του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων Κ. Ασωπίου παραδιδόντος την Πρυτανείαν, και υπό του καθηγητού του Ρωμαϊκού Δικαίου Π. Παππαρρηγοπούλου αναδεχομένου αυτήν
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1861-1862
Έτος έκδοσης:
1863
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Λακωνίας
Άλλοι συντελεστές:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχές Πανεπιστημίου, σ. 43-47
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., 39-41, 127-133
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 21-23, 28-30, 149-162
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 14-16, 18-21, 53-56
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 13-14, 24-26, 30-39, 41-43, 57-126, 135-148
Διδακτικό Προσωπικό, σ. 7-8
Φοιτητές, σ. 3-6, 8-10, 26-28, 49-52
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-47
Αριθμός σελίδων:
172

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157