Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1900 4193 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1886-1891, τόμος 15
Χρονική κάλυψη:
1886-1887, 1887-1888, 1888-1889, 1889-1890, 1890-1891 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

101. Συνεδρίαση 19η: 30 Μαρτίου 1891

Πρακτικά uoadl:2087
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

102. Συνεδρίαση 20η: 5 Απριλίου 1891

Πρακτικά uoadl:2089
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

103. Συνεδρίαση: 27 Ιουνίου 1889

Πρακτικά uoadl:75281
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο