Κατανομή μικροβιακών παραμέτρων κατά μήκος ενός άξονα τροφικής διαβάθμισης στον Σαρωνικό κόλπο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1902729 474 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-04
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Τριανταφυλλίδης Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθηνά Οικονόμου-Αμίλλη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Ήρα Καραγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αντωνία Γιαννακούρου, Ερευνήτρια Β’, Εργαστήριο Μικροβιακής Οικολογίας, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας,
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Σουλτάνα Ζερβουδάκη, Ερευνήτρια Β’, Εργαστήριο Ζωοπλαγκτού, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας,
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κατανομή μικροβιακών παραμέτρων κατά μήκος ενός άξονα τροφικής διαβάθμισης στον Σαρωνικό κόλπο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Κατανομή μικροβιακών παραμέτρων κατά μήκος ενός άξονα τροφικής διαβάθμισης στον Σαρωνικό κόλπο
Περίληψη:
Τα ετερότροφα βακτήρια διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανακύκλωση της οργανικής ύλης και των θρεπτικών ουσιών στα πλαγκτικά τροφικά πλέγματα, τα οποία ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με την περιβαλλοντική τροφική κατάσταση. Αποτελούν την κύρια δεξαμενή ξενιστών για τους ιούς, οι οποίοι εμπλέκονται δυναμικά στις μικροβιακές διαδικασίες. Η ιική αφθονία μπορεί να αυξηθεί με την αύξηση του ευτροφισμού και παράλληλα η διακύμανση των πυκνοτήτων των κυττάρων-ξενιστών αποτελεί ένα παράγοντα-κλειδί για την κατανόηση των προτύπων χωρικής κατανομής των ιών.

Ο Σαρωνικός κόλπος, ως περιοχή μελέτης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς φιλοξενεί μια βιομηχανική περιοχή και την Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της πόλης. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε εποχικά, κατά μήκος ενός άξονα τεσσάρων σταθμών από τον Εσωτερικό προς τον Εξωτερικό κόλπο. Στόχος της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η εποχική δυναμική της παραγωγικότητας και της βιομάζας των προκαρυωτών, καθώς και των ιικών σωματιδίων και ο συσχετισμός αυτών με μεταβολές στις φυσικοχημικές παραμέτρους.

Σε συμφωνία με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών και χλωροφύλλης-α στον Εσωτερικό κόλπο, η βακτηριακή παραγωγή και αφθονία ήταν υψηλότερες (έως 151 ng C l-1 h-1 και 1,2×106 κύτταρα ml-1). Στον Εξωτερικό κόλπο η βακτηριακή συγκέντρωση ήταν χαμηλότερη, και μόνο κατά τα τέλη του χειμώνα και την άνοιξη, στον σταθμό της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων οι τιμές ήταν υψηλές της τάξης των 1,02×106 κύτταρα ml-1, πιθανώς λόγω των αυξημένων εισροών διαλυμένου οργανικού άνθρακα. Οι μέσες ολοκληρωμένες τιμές βακτηριακής βιομάζας ήταν πάντα μικρότερες από τη βιομάζα του φυτοπλαγκτού στον σταθμό του Εσωτερικού κόλπου, ενώ στους άλλους σταθμούς η αναλογία ήταν κοντά ή και μικρότερη του 1. Η ιική αφθονία είχε συνεχώς τη μέγιστη τιμή στον σταθμό του Εσωτερικού κόλπου έως και 20,5×106 VLP ml-1, όπου η εποχική μεταβλητότητα ήταν χαμηλή. Παρομοίως, η αναλογία Ιών/Βακτηρίων απέδειξε την αριθμητική υπεροχή των ιών έναντι των βακτηρίων. Αυτό υποδεικνύει την εισροή αλλόχθονων ιών ή/και την ύπαρξη ιών που σχετίζονται με το φυτοπλαγκτόν. Εκτός από τον Δεκέμβριο, παρατηρήθηκε ένα πρότυπο μείωσης της ιικής αφθονίας από τον Εσωτερικό προς τον Εξωτερικό κόλπο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
πλαγκτικό τροφικό πλέγμα, ετερότροφα βακτήρια, ιικά σωματίδια, Σαρωνικός κόλπος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
77
MSC THESIS Triantafyllidis.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο