Η συμβολή του Θεατρικού Παιχνιδιού στη διαμόρφωση μιας ενταξιακής πραγματικότητας: απόψεις και εμπειρίες εμψυχωτών θεατρικού παιχνιδιού

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1908459 202 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-06
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Συρογιαννοπούλου Φιλομήλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευδοξία Ντεροπούλου- Ντέρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή του Θεατρικού Παιχνιδιού στη διαμόρφωση μιας ενταξιακής πραγματικότητας: απόψεις και εμπειρίες εμψυχωτών θεατρικού παιχνιδιού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συμβολή του Θεατρικού Παιχνιδιού στη διαμόρφωση μιας ενταξιακής πραγματικότητας: απόψεις και εμπειρίες εμψυχωτών θεατρικού παιχνιδιού
Περίληψη:
Περίληψη
Ο εικοστός πρώτος αιώνας σηματοδοτεί την επιτακτική ανάγκη για μια εκπαιδευτική πολιτική και ένα σχολικό σύστημα, τα οποία οφείλουν να διαπνέονται από την αρχή της ενταξιακής Παιδαγωγικής. Για να εφαρμοστεί όμως η Παιδαγωγικής της ένταξης, απαιτούνται ο επανακαθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων και η αναζήτηση νέων μεθοδολογιών, η διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων, η ενεργητικότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων στα εκπαιδευτικά δρώμενα, στα πλαίσια ενός γενικότερου κοινωνικού μετασχηματισμού.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αναδεικνύεται η ανάγκη διερεύνησης εναλλακτικών κοινωνικών διαδικασιών μέσω των οποίων κατακτάται η μάθηση, νέων μεθόδων διδασκαλίας, οι οποίες θα είναι σε θέση να ενθαρρύνουν ενταξιακές εκπαιδευτικές πρακτικές και να μετατρέψουν σε πράξη όσα η Παιδαγωγική της ένταξης πρεσβεύει. Υπό το πρίσμα αυτής της αναγκαιότητας, η παρούσα έρευνα προβάλλει το θεατρικό παιχνίδι, μια νέα παιδαγωγική πρακτική και μέθοδο διδασκαλίας, η οποία βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση της μάθησης και την ομαδοκεντρική διδασκαλία.
Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μια ποιοτική έρευνα που διερευνά τις απόψεις και εμπειρίες δέκα(10) εμψυχωτών αναφορικά με την ενταξιακή διάσταση του θεατρικού παιχνιδιού σε ομάδες παιδιών προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός της έρευνας είναι να ορίσει τη σχέση του θεατρικού παιχνιδιού με τις αρχές και τους σκοπούς της ένταξης, να διερευνήσει το κατά πόσο το θεατρικό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τον ενταξιακό εκπαιδευτικό, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας ενταξιακής εκπαιδευτικής, αλλά και ευρύτερης πραγματικότητας.
Το μεθοδολογικό εργαλείο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η ημιδομημένη συνέντευξη και η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στη θεματική ανάλυση περιεχομένου.
Τα πορίσματα της παρούσας έρευνας προσδίδουν στο πρόσωπο του εμψυχωτή χαρακτηριστικά ενός ενταξιακού εκπαιδευτικού και ορίζουν το θεατρικό παιχνίδι ως μια ενταξιακή διαδικασία. Πρόκειται για μία διδακτική μεθοδολογία, η οποία βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις προϋποθέσεις, τις αρχές και τους σκοπούς της Ένταξης, καθώς λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων, διευκολύνει την πρόσβαση στη γνώση, αίρει προκαταλήψεις και φοβίες για το διαφορετικό, επιτρέπει τη συνδημιουργία κοινού πολιτισμού και θέτει τις βάσεις για τη δόμηση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και συνεργασίας. Το θεατρικό παιχνίδι επομένως, μπορεί να αποτελέσει ένα ενταξιακό εργαλείο καθοριστικής σημασίας και αναδεικνύεται ως απάντηση σε πολλά ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο που η ενταξιακή Παιδαγωγική θα μπορούσε να μετατραπεί από θεωρία σε πράξη στην σύγχρονη εκπαιδευτική, αλλά και ευρύτερη πραγματικότητα. Τέλος, τα πορίσματα της παρούσας έρευνας επισημαίνουν πως το θεατρικό παιχνίδι, αλλά και οποιαδήποτε αποσπασματική εφαρμογή και μεταρρύθμιση, δεν μπορούν να αποτελέσουν όχημα της ενταξιακής Παιδαγωγικής. Για να επέλθουν ριζικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές απαιτούνται νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις, απαιτείται η υιοθέτηση ευρύτερων κοινωνικών μέτρων από την Πολιτεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ενταξιακή Παιδαγωγική, ενταξιακές εκπαιδευτικές πρακτικές, ενταξιακός εκπαιδευτικός, θεατρικό παιχνίδι, εμψυχωτής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
16
Αριθμός σελίδων:
87

PDF.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.