Η επίδραση της τεχνολογίας στην ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1932973 348 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-22
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αγρανιώτης Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Χονδροκούκης, Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ
Δ. Καραλέκας, Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ
Ι. Γιαννατσής, Επίκ. Καθηγητής, ΠΑ.ΠΕΙ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της τεχνολογίας στην ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της τεχνολογίας στην ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης καλείται να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αυξημένη ζήτηση για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικός. Για την βελτίωση της ποιότητας, οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, πώς να το κάνουν και να είναι σε θέση να βελτιώσουν τις διαδικασίες φροντίδας. Παράλληλα με τα παραπάνω, διεθνώς υπάρχει μια τάση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της ποιότητας και
53
της ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης. Η χρήση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας συνοδεύεται από πολλαπλά οφέλη καθώς συμβάλλουν τόσο στη βελτίωση της υγείας των ατόμων όσο και της απόδοσης των παρόχων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, προσφέροντας βελτιωμένη ποιότητα, εξοικονόμηση κόστους και μεγαλύτερη δέσμευση των ασθενών για τη δική τους υγειονομική φροντίδα.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική ανασκόπηση της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας σχετικά με τις επιπτώσεις και την επίδραση των τεχνολογιών στην ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.
Υλικό και μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση της αγγλικής βιβλιογραφίας που είχε καταχωρηθεί στη βιβλιογραφική βάση δεδομένων PubMed από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιούλιο του 2017. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την ένταξη στην παρούσα μελέτης αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο PICOS. Η αρχική αναζήτηση επέφερε 13200 αποτελέσματα, στα οποία εφαρμόστηκαν στη συνέχεια περιορισμοί ως προς το είδος των μελετών (συστηματικές ανασκοπήσεις), ως προς τη διαθεσιμότητα του κειμένου των άρθρων (ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο), την ημερομηνία έκδοσης (01/01/2007-10/07/2017) και τον πληθυσμό αναφοράς (άνθρωποι). Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 18 μελέτες.
Αποτελέσματα: Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας έγινε αντιληπτό ότι η χρήση των διαφόρων τεχνολογικών εφαρμογών και συσκευών στον χώρο της υγείας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους εργαζόμενους και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας να βελτιώσουν το επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας.
Συμπεράσματα: Στην πλειοψηφία τους, οι μελέτες συμφωνούν ότι οι τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης φροντίδας. Παρόλα αυτά η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών για τα όσα είναι δυνατό να επιτευχθούν μέσω της τεχνολογίας χωρίς να παραβλέπεται και η συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υπηρεσίες υγείας,Τεχνολογία,Ποιότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
91
Αριθμός σελίδων:
66
AGRANIOTIS MICHAIL MASTER .pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο