Επίπτωση ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και συσχέτιση της με παθητικό κάπνισμα και ατμοσφαιρική ρύπανση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1934764 200 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-22
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κοτζιά Δόξα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ανδρέας Φρετζάγιας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Παπαευαγγέλου Βασιλική, Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Πρίφτης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Τσιόδρας Σωτήριος , Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Παπαδημητρίου Αναστάσιος, Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Ντινόπουλος Αργύριος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Αττιλάκος Αχιλλέας, Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίπτωση ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και συσχέτιση της με παθητικό κάπνισμα και ατμοσφαιρική ρύπανση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίπτωση ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και συσχέτιση της με παθητικό κάπνισμα και ατμοσφαιρική ρύπανση
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η πλειονότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας παρακολουθούν
παιδικούς σταθμούς και στην ομάδα αυτή καταγράφεται υψηλό ποσοστό ιογενών
λοιμώξεων, λόγω του συγχρωτισμού με άλλα παιδιά και της μη τήρησης των
βασικών κανόνων υγιεινής. Αρκετές μελέτες καταγράφουν την επίδραση των
περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη συριγμού στην πρώιμη παιδική ηλικία.
Σκοπός: Να εξετασθεί η πιθανή παρουσία αναπνευστικών ιών σε ασυμπτωματικά
παιδιά, που παρακολουθούν παιδικούς σταθμούς και να εκτιμηθεί η επίδραση των
περιβαλλοντικών παραγόντων –κλίματος, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, παθητικής
έκθεσης στον καπνό- στην εκδήλωση συριγμού.
Μέθοδοι: Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 233 παιδιά προσχολικής ηλικίας, που
παρακολουθούσαν Παιδικούς Σταθμούς. Τα 120 ήταν κάτοικοι αγροτικής περιοχής με
χαμηλή ατμοσφαιρική ρύπανση (νομός Βοιωτίας) και τα 113 αστικής (Χαϊδάρι).
Συλλέχθησαν ρινοφαρυγγικά δείγματα σε 4 διαδοχικές χρονικές περιόδους κατά την
χειμερινή εποχή σε μεσοδιαστήματα περίπου 4-6 εβδομάδων. Εξετάστηκαν για την
παρουσία των παρακάτω ιών: αδενοϊό (ADV), μπόκαϊο (hBoV), κοροναϊό, εντεροϊό,
ιούς γρίππης (A, B, C), μεταπνευμονοϊό, ιούς παραγρίππης (1, 2, 3, 4), ρινοϊό (HRV)
και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV A, B) με τεχνική RT-PCR. Τα παιδιά κατά τη
διάρκεια της λήψης των δειγμάτων ήταν ασυμπτωματικά. Μετρήθηκαν τα επίπεδα
κοτινίνης. Οι παράμετροι αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στις υπό μελέτη
περιοχές αναζητήθηκαν από τους τοπικούς σταθμούς.
Αποτελέσματα: Ο hBoV ήταν ο επικρατέστερος και στις δυο ομάδες, μόνος του ή σε
συνδυασμό με άλλους ιούς, κυρίως RSV, ΗRV και ADV. Η παρουσία συριγμού
σχετίσθηκε με τα επίπεδα κοτινίνης (p=0.032) και την αστική περιοχή διαμονής
(p=0.023). Η ευαισθητοποίηση σε αεροαλλεγιογόνα, η γονεϊκή εκπαίδευση και η
απομόνωση ιών σε ασυμπτωματικά παιδιά δεν σχετίσθηκαν με τo ιστορικό
επεισοδίων συριγμού. Ο RSV ήταν προγνωστικός δείκτης για την παρουσία ιού
γρίπης, και ομοίως, ο ιός της γρίπης μπορούσε να προβλέψει την παρουσία RSV.
Τέλος, ο ΗRV προέβλεπε την παρουσία του ADV, και ομοίως, ο ADV προέβλεπε την
παρουσία του ΗRV.
Συμπεράσματα: Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που διαβιούν σε αστικό περιβάλλον
με γονείς καπνιστές είναι πιο επιρρεπή στην εκδήλωση συριγμού σε σύγκριση με
4
αυτά που μένουν σε αγροτικές περιοχές και δεν εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα. Ο
hBoV ήταν ο συχνότερα απομονωμένος ιός και στις 2 ομάδες. Από τα αποτελέσματα
της μελέτης προκύπτει ότι ορισμένοι ιοί διευκολύνουν τον αποικισμό του ρινοφάρυγγα
με άλλους. Ο παθοφυσιολογικός ρόλος των αλληλεπιδράσεων αυτών δεν είναι ακόμη
σαφής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ιογενείς λοιμώξεις, Αναπνευστικό σύστημα, Ατμοσφαιρική ρύπανση, Παθητικό κάπνισμα, Παιδιά προσχολικής ηλικίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
400
Αριθμός σελίδων:
216

KOTZIA DOXA PhD.pdf
4 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.