Υπολογιστικές Μέθοδοι για την Υποκατάσταση Δικαιωμάτων Προαίρεσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:1936220 424 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-06
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπακούση Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υπολογιστικές Μέθοδοι για την Υποκατάσταση Δικαιωμάτων Προαίρεσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Υπολογιστικές Μέθοδοι για την Υποκατάσταση Δικαιωμάτων Προαίρεσης
Περίληψη:
Στη παρακάτω μελέτη παρουσιάζεται µία υπολογιστική μέθοδος για την υποκατάσταση
δικαιωμάτων προαίρεσης. Το ϑεωρητικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείται για την παρούσα ανάλυση ϐασίζεται στη ϑεωρία των ϑετικών ϐάσεων και των ϐάσεων προβολής καθώς και στη ϑεωρία των γραμμικών συνδέσμων. Ειδικότερα περιγράφεται µία διαδικασία-μεθοδολογία για τον υπολογισμό ϐάσεων προβολής οι οποίες αντιστοιχούν σε µία ϑετική ϐάση στον Ευκλείδειο χώρο R^m. Το ϐασικό αποτέλεσμα αυτής της μελέτης είναι ο υπολογισμός των μεγιστικών υποαγορών, που μπορούν να υποκαταστήσουν τέλεια οποιοδήποτε δικαίωμα προαίρεσης. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η παρούσα ανάλυση να αποτελέσει ένα χρήσιμο χρηματοοικονομικό εργαλείο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Υπολογιστικές μέθοδοι, Υποκατάσταση δικαιωμάτων προαίρεσης, Θεωρία Θετικών βάσεων, Θεωρία Βάσεων προβολής, Θεωρία Γραμμικών Συνδέσμων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
18
Αριθμός σελίδων:
47

Διπλωματική Εργασία.pdf
587 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.